Riksrevisionens granskning av statliga myndigheters fastställande av identitet

Torsdag 17 oktober

14.20-14.45

Anders Berg (projektledare) och Elisabeth Rydberg (projektmedarbetare) presenterar Riksrevisionens rapport Vem där – fastställande av identitet vid statliga myndigheter (RiR 2024:12). Riksrevisionen har granskat hur ett antal statliga myndigheter arbetar när identiteten på en person som kommer till Sverige behöver fastställas, bland annat vid ansökan om uppehållstillstånd och folkbokföring. Anders och Elisabeth kommer att redogöra för granskningens resultat och rekommendationer.

Anders Berg och Elisabeth Rydberg, Riksrevisionen

Om Anders Berg och Elisabeth Rydberg

Anders Berg är revisionsdirektör på Riksrevisionen och disputerad statsvetare. Anders har mångårig erfarenhet som projektledare för granskningar inom bland annat migrations-, integrations- och infrastrukturområdena.

Elisabeth Rydberg är revisor på Riksrevisionen med mångårig erfarenhet av att arbeta som verksamhetsutvecklare och utredare inom socialförsäkringsområdet, särskilt med frågor som rör tillgången till det svenska sociala trygghetssystemet.

Boka biljett till e-legdagarna 2024

  • 2-dagarsbiljett
  • Lunch och fika ingår

Pris: 5 400 kronor ex moms

Boka dina biljetter här! (trippus.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: