Juridiska förutsättningar för digitalisering av välfärden

Regeringsuppdraget (Välfärdsuppdraget) innebär att Digg stöttar regeringens arbete med fortsatt digitalisering i verksamheter inom skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vi gör det genom att lämna förslag på regeländringar som ska möjliggöra ändamålsenlig, genomförbar och rättssäker digitalisering.

Uppdraget omfattar digitalisering av verksamhet som berör regioner, kommuner och andra aktörer inom skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

I genomförandet fokuserar Digg på två delar. Dessa delar är att

  • identifiera, utreda och regelbundet lämna förslag på anpassningar av regler och regelverk för att möjliggöra behovsbaserad och ändamålsenlig digitalisering
  • utforska och pröva nya arbetssätt för att uppnå en mer dynamisk regelutveckling för att möta den snabba teknikutvecklingen.

Den formella titeln på uppdraget är Uppdrag att stödja regeringens arbete med fortsatt digitalisering av välfärden genom att identifiera rättliga hinder. Som arbetsnamn har vi valt att kalla det Välfärdsuppdraget.

Vad händer nu?

För att få en fördjupad förståelse för behoven av regeländringar och den faktiska möjligheten att genomföra efterfrågad digitalisering för vi på Digg dialoger och samtalar med huvudmän och utförare inom de tre välfärdssektorerna. För en bred förankring har vi dessutom genomfört så kallade open hearings.

Fakta om uppdraget

  • Regeringsuppdraget delredovisades till regeringen 1 december 2022.
  • Digg ska regelbundet rapportera författningsförslag till regeringen.
  • Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2024.

Dokument och länkar

Kontakt

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om uppdraget eller genomförandearbetet.

E-post: valfardsuppdraget@digg.se

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: