Rättelse och ändring av beslut

Som offentlig aktör kan du automatisera rättelser och ändringar av beslut. Du bör överväga i vilka fall detta är lämpligt.

Som offentlig aktör kan du under vissa förutsättningar rätta eller ändra beslut (36-37 §§ förvaltningslagen). Ibland är du också skyldig att ändra beslut (38 § förvaltningslagen).

Automatisering av rättelser och ändringar

Det finns inget hinder i förvaltningslagen mot att du som offentlig aktör automatiserar rättelser och ändringar av beslut. I vissa fall är det mer lämpligt än andra att göra detta. Därför bör du överväga i vilka fall det är lämpligt att automatisera rättelser och ändringar. Vid något skede bör dock en handläggare vara involverad och till exempel granska varför ett beslut blivit felaktigt och behöver ändras.

Om det automatiserade beslutet blivit felaktigt på grund av inbyggda fel i programkoden bör du överväga om rättelsen och ändringen av beslutet ska ske av en människa istället för automatiserat. Detta för att undvika att beslutet blir felaktigt igen om det körs genom samma programkod. Om det automatiserade beslutet istället blivit felaktigt på grund av att nya omständigheter tillkommit eller att ett skrivfel har upptäckts kan det vara lämpligt att göra ändringen eller rättelsen automatiserat.

Läs mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: