Metadata

Metadata handlar om att standardisera beskrivningen av information så att den möjliggör att hitta, dela, använda och att vidareutnyttja data, även om informationen tas fram av olika aktörer.

Byggblocket Metadata har gått över till utvecklingsfasen. Under 2023 har arbetet gått enligt plan med exempelvis referensgrupp för beständiga identifierare, anslutningar av prioriterade sektoriella kataloger och rekommendation och systemstöd om informationsplikt till central metadataförteckning enligt lagkrav. De två sistnämnda delarna har redan levererats.

Metadata om datamängder som tillgängliggörs eller redan är tillgängliggjorda för vidareutnyttjande av offentliga aktörer ska enligt öppna datalagen lämnas till Sveriges dataportal. På Sveriges dataportal samlas beskrivningar, metadata, om datamängder och API:er.

Det finns flera sätt att leverera metadata till Sveriges dataportal, däribland en ny tjänst som Digg erbjuder i form av en gemensam, delad, metadatakatalog.

Metadata är centralt för datadelning, både för att kunna hitta datamängder och för att kunna förstå datamängder. Och det är ju först vid användning som data kommer till nytta.

Leveranser från byggblocket

  • Anslutningar av prioriterade sektoriella kataloger genomförda fas 1, fortsätter löpande.
  • Rekommendation om informationsplikt till nationell metadataförteckning enligt lagkrav.
  • Systemstöd för att förenkla för dataproducenter att leverera metadata enligt informationsplikt.
  • Profil för beständiga identifierare publicerad.
  • Stöd för dataproducenter att publicera värdefulla datamängder.
  • Stöd för dataanvändare att hitta värdefulla datamängder genom ett sökfilter på Sveriges dataportal.

Etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är en del av Sveriges återhämtningsplan för att mildra effekterna av Covid-19 och stärka den digitala omställningen. Satsningen finansieras av Europeiska unionens stimulanspaket Next Generation EU. Sveriges återhämtningsplan (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: