Visselblåsning

Digg har en visselblåsarfunktion dit du kan rapportera misstankar om korruption, mutor, jäv eller oegentligheter rörande arbetsvillkor inom Digg. Du kan välja mellan att kontakta Digg direkt via mejl, telefon eller post. Om du vill framföra klagomål, kontaktar du vår kundtjänst.

Det finns flera sätt att anmäla missförhållanden

  1. Kontakta muntligen Diggs chefsjurist eller säkerhetschef via vår reception på telefon 0771-11 44 00. Om missförhållandet gäller chefsjurist eller säkerhetschef vänder du dig till generaldirektören.
  2. Kontakta Diggs chefsjurist eller säkerhetschef via e-post till vissla@digg.se. Om missförhållandet gäller chefsjurist eller säkerhetschef vänder du dig till generaldirektören.
  3. Skicka brev till Myndigheten för digital förvaltning, Box 14, 851 02 Sundsvall. Märk kuvertet med ”Visselblåsning

Varför har Digg en visselblåsarfunktion?

Genom visselblåsarfunktionen kan både medarbetare på Digg eller du som har en arbetsrelation till Digg rapportera om missförhållanden inom myndigheten. Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för Digg.

När ska funktionen användas?

Funktionen ska användas om du misstänker att det förekommit mutor, bedrägerier, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon fått privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska vara chef eller anställd på Digg. Missförhållandet ska ha koppling till personens anställning på Digg.

Du har rätt att vara anonym

Du som anmäler misstanke om oegentligheter har alltid rätt att lämna anmälan anonymt. För att garantera din anonymitet bör du i första hand skicka ett brev till Myndigheten för digital förvaltning, Box 14, 851 02 Sundsvall. Märk kuvertet med ”Visselblåsning”. Ange inte mer personuppgifter än nödvändigt i din rapport.

Om du väljer att vara anonym kan du inte få någon återkoppling om ärendet. Om du önskar få återkoppling behöver du ange kontaktuppgifter i din anmälan.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga frågor som är kopplade till enstaka individer. Vid ärenden av denna typ ska du istället kontakta HR, arbetstagarorganisationen eller arbetsmiljöombuden.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: