Kontaktvägar för support, incident- och felhantering inom SDK

Anslutning för deltagarorganisationer/leverantörer av meddelandesystem/accesspunktsoperatörer
Sidkod: A1.7
Version: 1.5

På denna sida kan du läsa information om kontaktvägar för support och incidenthantering.

1. Support

1.1 Ansvar

Digg är ansvarig för att tillhandahålla kontaktvägar för support, problem- och felhantering samt incidenthantering. Digg ansvarar för att skicka ut information om servicefönster och information till deltagarorganisationer och anslutna leverantörer.

1.2 Kontaktvägar vid pågående incidenter och förändringar

Vid incidenter av allvarlig karaktär publiceras information på sidan Driftsinformation för Säker digital kommunikation. På denna sida kan man prenumerera för att få notifieringar om allvarliga incidenter och förändringar.

1.3 Användarstöd och förbättringsförslag

Allmänna frågor, synpunkter och ärenden som gäller SDK skickas till sdk@digg.se.

1.4 Kontakt via e-post

För kontakt med SDK förvaltning rekommenderar vi er att kontakta sdk@digg.se. Återkoppling sker vanligtvis inom en arbetsdag.

1.5 Kontakt via telefon

Digg erbjuder möjlighet till kontakt via telefon.

Support och användarstöd

Kundservice, Digg
0771 – 11 44 00

Öppettider telefon
Vardagar kl. 9.00-12.00

Incidenter
Se information nedan.

2. Servicefönster

Servicefönster avser den tid då Digg kan utföra planerade underhållsåtgärder på SDK:s gemensamma komponenter. Driftstopp i samband med planerat arbete publiceras på sidan Driftsinformation för Säker digital kommunikation. Allvarliga incidenter informeras om på driftstatussidan.

Deltagarorganisationer och deras leverantörer ska prenumerera på uppdateringar av driftstatussidan via ett RSS-flöde för att säkerställa att de nås av all information som gäller driftstatus.

3. Fel- och incidenthantering

När ett fel behöver anmälas på grund av bristande funktionalitet i den infrastruktur Digg tillhandahåller kan detta göras via e-post eller telefon. Se kontaktvägar ovan.

3.1 Kontrollera befintlig störning

Innan du gör en felanmälan, kontrollera driftstatus på Diggs driftssida för att se om felet kan bero på en pågående driftstörning.

3.2 Utred felet och kontakta rätt part

Om ett fel behöver anmälas till Digg, ska detta i de flesta fall göras via den leverantör som tillhandahåller teknisk lösning för SDK. Anledningen till detta är att merparten av tänkbara felkällor ligger i tekniska komponenter som används inom SDK i anslutning mot Diggs centrala tjänster och funktioner.

Exempel på typer av situationer och kontaktvägar för deltagarorganisationer.

Kontakta er leverantör av meddelandesystem vid:

 • Tekniska fel kopplad till meddelandesystem (meddelandetjänst/meddelandeklient)
 • Fel i meddelandeöverföring till en annan deltagarorganisation
 • Misstänkt sårbarhet eller säkerhetsbrist i lokala komponenter (MT/MK)

Kontakta mottagande eller sändande deltagare vid:

 • Felaktigt inkomna meddelanden (t.ex. feladresserat)
 • Incidenter som kräver felsökning av loggar

Kontakta er accesspunktsoperatör vid:

 • Problem i gemensam infrastruktur (SMP, CertPub)
 • Felaktig eller inkorrekt metadata från gemensam infrastruktur
 • Misstänkt sårbarhet eller säkerhetsbrist i lokala accesspunkt

Kontakta Digg vid:

 • Problem i gemensam infrastruktur (SMP, CertPub)
 • Misstänkt sårbarhet eller säkerhetsbrist i lokala accesspunkt
 • Accesspunktsoperatör som inte följer regelverk eller uppfyller åtagande
 • Vid väsentliga ändringar i lokala komponenter

Utred felet så du har en klar bild över vilka brister du vill anmäla.

Exempel på typer av situationer och kontaktvägar för accesspunktsoperatörer:

Kontakta Digg vid:

 • Problem i gemensam infrastruktur (SMP, CertPub)
 • Rapportera sårbarhet eller säkerhetsbrist i lokala accesspunkt
 • Incidenter som kräver felsökning av loggar

Exempel på typer av situationer och kontaktvägar för leverantörer av meddelandesystem

Kontakta Digg vid:

 • Problem i gemensam infrastruktur (SDK adressbok)
 • Rapportera sårbarhet eller säkerhetsbrist i lokala MT/MK
 • Incidenter som kräver felsökning av loggar

3.3 Personuppgiftsincident

Allvarliga personuppgiftsincidenter hanterar deltagarorganisationen enligt normala rutiner mot Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontaktvägar till Digg vid incidenter för accesspunktsoperatörer – alla incidenter

Kontorstid mellan kl 8.00 - 16.27
Accesspunktsoperatör kontaktar Diggs incidenthantering enligt erhållna kontaktuppgifter vid anslutning som accesspunktsoperatör.

Ej kontorstid
Accesspunktsoperatör kontaktar Diggs tjänsteman i beredskap (TIB) enligt erhållna kontaktuppgifter vid anslutning som accesspunktsoperatör.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: