Erbjud inloggning med utländska e-legitimationer (eIDAS)

Enligt eIDAS-förordningen ska användare från europeiska länder kunna använda sina nationella e-legitimationer även vid inloggning till e-tjänster hos offentliga aktörer i Sverige. Digg ansvarar för den svenska eIDAS-noden som möjliggör denna gränsöverskridande e-legitimering. Infrastrukturen kan även användas av privata aktörer. Här hittar du information om hur din organisation ansluter och vad som är bra att tänka på.

Syftet med eIDAS-förordningen

Syftet med eIDAS-förordningen är att säkerställa en väl fungerande inre marknad och uppnå en lämplig säkerhetsnivå för medel för elektronisk identifiering och betrodda tjänster. Man vill underlätta för medborgare att använda e-tjänster över landsgränserna.

Det här säger eIDAS-förordningen:

Erbjuder du e-tjänster som kräver inloggning med e-legitimation där alternativa identifieringsmetoder för europeiska användare saknas måste du enligt eIDAS-förordningen ansluta dessa e-tjänster till den svenska eIDAS-noden. Genom denna infrastruktur kan användare som har en utländsk e-legitimation, också kallad ”Foreign eID”, legitimera sig i offentliga aktörers e-tjänster.

Offentliga aktörer som tillhandahåller e-tjänster för privatpersoner måste erbjuda inloggning med utländska e-legitimationer när inloggning kräver svensk e-legitimation på tillitsnivå 3 eller 4 där det inte erbjuds alternativa identifieringsmetoder till användare inom EU/EES.

Post- och Telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet för anslutningsskyldigheten till eIDAS-noden.

Anslut till Sweden Connect (pts.se) Länk till annan webbplats.

Vem kan ansluta och erbjuda inloggning enligt eIDAS?

Både offentliga och privata aktörer kan ansluta till Diggs avtal och erbjuda inloggning med utländska e-legitimationer enligt eIDAS. För offentliga aktörer är det kostnadsfritt men för privata aktörer tillkommer en engångsavgift.

Länder med godkända e-legitimationer enligt eIDAS

Det här gäller om du är en privat aktör:

  • Anslutning enligt eIDAS är inte obligatoriskt.
  • Kostnaden för anslutningen är 2900 kronor i form av en engångsavgift till Digg.
  • Tänk på att det kan tillkomma avgifter från leverantören av den utländska e-legitimationen. Digg har ingen vetskap om eventuella avgifter mot privata aktörer.
  • De anmälda länderna beslutar själva om de erbjuder stöd för privata aktörers e-tjänster, det är därför inte säkert att alla länders e-legitimationer fungerar i en privat e-tjänst. Digg har ingen information om hur respektive land valt att göra.

Användaren ska kunna genomföra ärenden i e-tjänsten

EU-förordningen om en gemensam digital ingång till Europa den så kallade Single digital gateway (SDG) ställer krav på att tjänster (förfaranden) ska vara icke-diskriminerande och även helt online.

Enligt SDG-förordningen ska det från och med den 12 december 2023 vara möjligt för privatpersoner och företag från andra EU-länder att utföra ärenden online och utbyta bevis enligt engångsprincipen för gränsöverskridande bevisutbyte. Inloggning till dessa förfaranden behöver ske med hjälp av godkända e-legitimationer enligt eIDAS.

Avtal om Sweden Connect

  • Användare: Personer med utländsk e-legitimation (eIDAS)
  • E-legitimation: Utländska e-legitimationer
  • Kostnad: Ingen kostnad för offentliga aktörer
  • Teknisk anslutningsmetod: SAML 2.0
  • Kan teckas av: Offentliga och privata aktörer
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: