Om Diggs regler och rekommendationer

I vår tjänst finns regler och rekommendationer om digitaliseringsfrågor samlade. De vänder sig till dig och dina kollegor som på olika sätt arbetar med digitalisering i offentlig verksamhet. Du kan söka och filtrera för att på ett enkelt sätt få information om vad som gäller och vad Digg rekommenderar.

Vad menar vi med regler?

En regel är när Digg beskriver vad som gäller inom en digitaliseringsfråga, vilka regler som gäller. Regler är ett samlingsnamn för lag, förordning och föreskrift och kan även vara regler på EU-nivå.

Vad menar vi med rekommendationer?

En rekommendation är hur Digg bedömer att andra aktörer kan och bör agera. Rekommendationerna utgår från principer, ramverk och den bästa tillgängliga kunskapen.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: