Till innehållet

Beslut om anställning

Här kan du se de anställningar som har blivit beslutade hos oss.

Aktuella beslut

Att överklaga ett beslut av anställning

För att överklaga DIGG:s tillsättningsbeslut behöver du i din överklagan ska du tala om:

  1. Vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange ärendets referensnummer.
  2. Varför du anser att DIGG:s beslut är felaktigt.
  3. Hur du anser att beslutet ska ändras.

Underteckna sedan brevet, förtydliga namnteckningen och ange din adress samt telefonnummer. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt så ska du skicka med dessa.

Överklagan ska skickas till DIGG som tillsammans med eget yttrande skickar det vidare till Statens överklagandenämnd där det slutgiltiga beslutet tas.

För att din överklagan ska kunna prövas måste vi ha fått ditt brev senast tre veckor från det att beslutet om tillsättning anslagits till följande adress:

Myndigheten för digital förvaltning
Box 14
851 02 Sundsvall