Psykologiskt försvar i en tid av konflikter och krig i vår omvärld

Onsdag 16 oktober

14.00 - 14.30

I en tid av konflikter och krig i vår omvärld, samtidigt som teknikutvecklingen skapar nya möjligheter att snabbt ta fram text, ljud och bild som kan användas för att manipulera hur vi uppfattar verkligheten och fattar beslut, blir det allt viktigare att ha motståndskraft mot otillbörlig informationspåverkan riktad mot Sverige. Magnus Hjort, GD vid Myndigheten för psykologiskt försvar berättar om nuläget och hur myndigheten arbetar.

Om Magnus Hjort

Magnus Hjort är generaldirektör vid Myndigheten för psykologiskt försvar som ansvarar för att identifiera, analysera och kunna bemöta otillbörlig informationspåverkan som riktas mot Sverige samt för att sprida kunskap och bidra till hela samhällets motståndskraft och beredskap.

Han var tidigare huvudsekreterare i den utredning som lämnade förslag till hur en ny myndighet för psykologiskt försvar skulle kunna utformas (SOU 2020:29) och var regeringens särskilda utredare med ansvar för att inrätta myndigheten till den 1 januari 2022. Magnus Hjort har en doktorsexamen i historia från Stockholms universitet och har som forskare främst publicerat arbeten med koppling till det kalla krigets säkerhetspolitik.

Boka biljett till e-legdagarna 2024

  • 2-dagarsbiljett
  • Lunch och fika ingår

Pris: 5 400 kronor ex moms

Boka dina biljetter här! (trippus.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: