Fakturor som inte uppfyller kraven

En offentlig aktör som anser att en leverantör inte uppfyller kraven i e-fakturalagen kan anmäla det till oss. Här hittar du information om hur en anmälan går till.

Så går en anmälan till

Innan du som offentlig aktör skickar in en anmälan till oss på Digg bör du ha haft en dialog med leverantören för att försöka lösa frågan. Du bör också ha gett stöd till leverantören i form av information och alternativ för fakturering.

Detta behöver du skicka till oss

  • Namn och kontaktuppgifter till både dig som offentlig aktör och leverantören.
  • En beskrivning av ärendet och de aktuella fakturorna, deras form och eventuella elektroniska format.
  • Relevant skriftväxling med leverantören om att lösa frågan.
  • Annan dokumentation som är relevant för ärendet.

Uppgifterna skickas via e-post till info@digg.se

Eller via post till:
Digg
Box 14
851 02 Sundsvall

Så bedömer vi ärendet

Hur vi agerar i ärendet beror på ett antal faktorer. Vi tar till exempel hänsyn till antal fakturor och hur ofta fakturering sker, och om det har skett en dialog mellan parterna. Vi ser ett föreläggande, och i förlängningen ett vite, som en sista åtgärd.

När det gäller vite utgår vi från de generella bestämmelserna i lagen (1985:206) om viten. Det betyder att vi tar hänsyn till leverantörens ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt, för att fastställa ett belopp som väntas få leverantören att följa föreläggandet. En bedömning måste alltså göras från fall till fall.

Vi kan inte lämna några besked i förväg.

Då kan vi inte hjälpa till

Det finns några tillfällen då vi inte kan hjälpa till, till exempel

  • om fakturan är till följd av en upphandling som påbörjats före den 1 april 2019
  • om parterna har avtalat om att använda en annan standard än den europeiska, och leverantören trots det inte använder den avtalade standarden
  • vid egna upphandlingskrav som inte är kopplade till e-fakturalagen.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: