Analys och beräkningsverktyg

Som stöd för offentlig förvaltnings digitalisering och som stöd för dig som är intresserad av utvecklingen av digitaliseringen i Sverige har Digg utvecklat och tillhandahåller ett antal verktyg.

Genomför egna analyser för digital verksamhetsutveckling

En viktig del i Diggs uppdrag är att följa upp och analysera den digitala utvecklingen i Sverige, såväl hos myndigheter som i samhället i stort. Uppdraget har bland annat inneburit omfattande insamling av data som använts i analyserna. Data som kan användas av andra för att själva titta på uppföljningsdata, göra jämförelser och kanske hitta samverkanspartners inom områden som är relevanta för digital verksamhetsutveckling. Därför har Digg utvecklat Analysverktyget.

Analysverktyget Länk till annan webbplats.

Bättre arbete med analys av nyttor och kostnader

Den offentliga förvaltningen investerar årligen miljardbelopp i verksamhetsutveckling och it för att följa lagar, effektivisera processer och höja servicenivån. Den nytta som kan skapas med hjälp av en investering i förhållande till vad investeringen kostar behöver vara vägledande vid beslut om en investering. Det är också viktigt att beräkningar genomförs på ett standardiserat sätt för att resultaten ska vara jämförbara och gå att använda vid prioriteringar mellan olika investeringar. Därför har Digg utvecklat beräkningsverktyg för nyttor och kostnader.

Beräkningsverktyg för nyttor och kostnader

Läs mer om nyttorealisering och ta del av Diggs vägledning för nyttorealisering

Verktyg för nytto och kostnadsberäkningar i excelformat

Som ett alternativ till det webbaserasde verktyget nedan erbjuds en variant i excelformat som man kan ladda ner. Excelformatet innebär till viss del ökad flexibilitet, samt möjligheten att visualisera resultaten i diagram.

Verktyget nytto och kostnadskalkyl i excelformat Excel, 328.7 kB.

Vägledning i nyttorealisering

Kostnaden för en investering eller en förändringsinsats ska vägas mot den nytta den medför. För att skapa bättre underlag inför investeringsbeslut och för att realisera och optimera nyttor behövs har Digg publicerat en vägledning som hjälper offentliga aktörer att arbeta med ett strukturerat och systematiskt arbetssätt.

Läs mer om nyttorealisering och ta del av vägledningen

Hjälp med beslutsunderlag för anslutning till specifika tjänster

Har du behov av stöd vid planering och beslutsfattande om bredbandsinvesteringar och digitalisering? Digitaliseringssnurran ger ett underlag för att bedöma potentiella, monetära, effektiviseringsvinster vid införandet av ett urval av digitala tjänster inom en kommun, ett och fem år efter implementeringen. Digitaliseringssnurran är resultatet av ett regeringsuppdrag till Post- och telestyrelsen med anledning av regeringens bredbandsstrategi, Sverige helt uppkopplat 2025. Från och med 2023 har digitaliseringssnurran tagits över av Digg.

Digitaliseringssnurran Länk till annan webbplats.

Digg har till uppgift att följa och analysera digitaliseringen offentlig förvaltning och i samhället i stort. Målet med digitaliseringspolitiken är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att analysera detta samlar Digg nyckeltal och indikatorer över utvecklingen i Sverige. För att andra ska kunna ta del av utvecklingen utvecklar vi nu en dashboard för datavisualisering.

Målet med svensk digitaliseringspolitik är att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att jämföra hur svensk digital förvaltning utvecklas i jämförelse med andra länder har Digg utvecklat ett visualiseringsverktyg där Sveriges placering i olika indexmätningar jämförs med andra länders placering.

Svensk digital förvaltning i ett internationellt perspektiv. Pdf, 1.6 MB.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: