Sveriges dataportal

Sveriges dataportal samordnar och tillgängliggör datamängder som tillhandahålls av offentliga och privata organisationer.

Besök Dataportalen

Sök och utforska data på Sveriges dataportal, www.dataportal.se. Länk till annan webbplats.

I Sverige produceras, bearbetas och tillgängliggörs samhällsviktig information från hela den offentliga förvaltningen bestående av statliga myndigheter, regioner och kommuner och offentliga bolag. Även andra organisationer som från civilsamhället och näringslivet tillgängliggör data som kan skapa värden för andra.

Samordnar och tillgängliggör data och API:er

Det är av särskild vikt att förenkla för att på en gemensam plats kunna hitta, utforska och inspirera till användning av data. Sveriges dataportal samordnar och tillgängliggör data och API:er som tillhandahålls av offentliga och privata organisationer. Där kan medborgare, organisationer och företag söka efter data som kan användas för olika ändamål. Det finns även en stor potential till samverkans- och effektivitetsvinster i att också offentliga förvaltningar använder dataportalen för att hitta data som redan är insamlad och tillgängliggjord.

På dataportalen finns enbart information om datamängder, dvs. metadata. Data och API:er publiceras av och hämtas hos respektive organisation.

Vanliga frågor och svar

Enbart beskrivande information om datamängden (metadata) skördas/hämtas.

EU verkar för en gemensam digital inre marknad. Därför är det reglerat att alla medlemsstater ska underlätta sökning på flera språk efter information för vidareutnyttjande, särskilt genom att möjliggöra sammanställning av metadata på unionsnivå.

Sveriges dataportal samordnar och skapar ett nav för data från olika sektorer och organisationer. Vi rekommenderar därför att dessa plattformar sätter upp skördning till Sveriges dataportal. Idag publiceras data till Sveriges dataportal från t.ex. Geodataportalen, K-samsök och Miljödataportalen utöver direkta publiceringar från individuella organisationer.

Det finns inga krav på användning av specifika system eller program. Det enda kravet är att systemen kan exportera data i RDF-format i överensstämmelse med den rekommenderade metadataspecifikationen.

I Diggs vägledningar hittar du ett strategiskt och praktiskt stöd för processen med att tillgängliggöra information som öppna och delade data. Din publicering ska ske på ett kontrollerat och ändamålsenligt sätt. För att data ska synas på Sveriges dataportal behöver du beskriva dina data enligt metadataspecifikationen DCAT-AP-SE. Sedan ska den publiceras på en stabil webbadress som dataportalen automatiskt hämtar er data ifrån.

Läs mer på: Vägledning för strategiska beslut och åtgärder.

Läs mer på: Vägledning för att tillgängliggöra information.

Om innehållet på sidan

Informationen på den här enskilda webbsidan har rättighetsmärkningen CC0 1.0.

Det innebär att du får kopiera, modifiera, distribuera och sprida informationen, även i kommersiellt syfte, utan att fråga om lov.

Vid användning eller hänvisning till informationen ska du inte antyda godkännande eller stöd från upphovsmannen eller bekräftaren.

CC0 1.0 (creativecommons.org) Länk till annan webbplats.

Public Domain
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: