7 Informationshantering

Detta avsnittet besvarar frågor enligt Checklista säker informationshantering, utforskande utveckling som använts. Men viktigt att poängtera är att svaren bygger på information och förutsättningar som byggblocket ser idag, baserade på analysfasens omvärldsbevakning samt erfarenheter från covidbevis. Då arbetet även kopplar till beredskapshantering för intygsinfrastruktur handlar det om framtida fiktiva scenarios där det är svårt att förutse vilka informationsmängder som kommer behandlas då beroendet av den fiktiva situationens förutsättningar är det som kommer styra beredskapslösning.

Byggblocket anser därför att checklistan används på nytt när informationsmodellen för intyg är etablerad och man vet vilka förutsättningar som råder. Att beakta informationshantering är även en del av beredskapsprocessen som tas fram för samhällskritiska händelser.

7.1 Kopplat till ramverk för intygshantering

Byggblocket ämnar ta fram ett ramverk för intygshantering som inte hanterar några informationsmängder och checklistan har inte använts för denna leverabel.

7.2 Kopplat till Beredskap för intygsinfrastruktur vid akuta och samhällskritiska händelser

Födelsedatum samt för- och efternamn måste finnas med för att kunna matchas mot ID handling samt möjliggöra att intyget kan levereras/utlämnas. Om ytterligare persondata kommer behandlas beror på intygets natur och hur intygets informationsmodell kommer se ut, exempelvis behövs vaccinationsstatus för covidbevis som intygar att personen är vaccinerad samt hur många doser. Viktigt att personinformation i form av journaluppgifter behandlas enligt patientdatalagen och personuppgifter enligt GDPR. Sortering och klassning av informationsmängder behöver göras när informationsmodellen för intygen är etablerad.

Vad gäller hämtning av information från andra källor behöver analyseras mer i kommande fas men förmodligen kommer samtliga intyg med e-tjänst för självprovisionering ha koppling med Skatteverkets tjänst för folkbokföringsuppgifter (Navet). Det kommer förmodligen även behöva hanteras hämtning mot fastighetsregistret samt Förmedlingsadressregistret (FaR).

Beredskapshantering omfattas förmodligen av både dataskyddsförordningen och säkerhetsskyddslagen då det berör samhällskritiska händelser och MSB är en av de berörda myndigheterna. Det kan exempelvis komma att handla om intyg för individers rätt till tillträde till evakuerade områden eller tillåtelse att lämna landet. Att klassa informationsgrupper utifrån ansvarigs myndighets klassningsmodell är inte möjligt att göra utifrån byggblockets analysfas utan det måste göras i fortsatt arbete tillsammans med MSB och färdledande myndighet. Detta kan göras först när informationsmodellen för intyget är etablerad och färdledande myndighet utsedd.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: