12 Samverkan

Arbetet har innefattat intervjuer/samtal med 10 myndigheter under analysfasen: Försäkringskassan, Skatteverket, Bolagsverket, Transportstyrelsen, SKR, Arbetsförmedlingen, E-hälsomyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, MSB.

För att få en bättre förståelse om intyg/bevis och arbete som pågår kring detta har kontinuerlig dialog hållits med både SDG och toolbox-teamet inom Byggblock Identitet som arbetar med EU-plånboken, två parallella initiativ kopplat till intyg/bevis. Även initiativet ”Proof of Business” inom Bolagsverket som tittar på digitala plånböcker för företag har bidragit.

Då Finland har kommit längre med införandet av digitala plånböcker har en mailkonversation hållits för att få höra deras tankar kring framtiden för lösningen för covidbevis samt digitala plånböcker. En dialog med Digir i Norge har också hållits för att prata kring lösningen för covidbevis samt beredskap för framtida samhällskritiska händelser. Detta var något som Norge inte kommit lika långt med utan fick snarare upp ögonen för att titta på liknande scenarios.

Byggblocket har kontinuerligt bjudit in olika intressenter till demos för att informera och ge inblick i arbetet samt dess framfart. Detta har gett intressenter möjlighet att komma med inspel och vara med och påverka riktning och fokusområden för byggblocket. Demos har hållits för KO-arkitektur, tvärfunktionellt kompetensforum samt en större demo där samtliga personer och myndigheter som varit inblandade i arbetet var inbjudna.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: