Miljöspecifikation för SDK QA-miljö

Leverantör av meddelandetjänst
Sida: B1.5.2
Version: 1.5.2

Specifikation av QA-miljö för Säker digital kommunikation (SDK). Styrande konfiguration som en deltagarorganisation behöver följa för att kunna agera inom denna miljö.

Miljön tillhandahåller en sammanhållen transportinfrastruktur med samkonfigurerade tjänster som används inom SDK och av dess deltagarorganisationer.

Deltagarorganisationer får tillgång till miljön när de ansluter sig till SDK-federationen.

Denna miljöspecifikation innehåller referenser till de regelverk, rutiner och specifikationer som gäller för agerande i denna miljö.

Syfte med SDK QA-miljö

SDK QA-miljö tillhandahålls av SDK federationsägare (Digg) och är avsedd för deltagarorganisationer inom SDK-federationen.

Syftet med miljön är att vara ett stöd för deltagarorganisationernas behov av anpassningar när det gäller lokala komponenter (meddelandeklient, meddelandetjänst och accesspunkt) samt för att genomföra anslutningstester till Säker digital kommunikation (SDK).

Anslutning till SDK QA-miljö hjälper deltagarorganisationen att verifiera följsamhet mot:

 • Regelverk för deltagarorganisationer inom SDK
 • Säkerhetsprinciper:
  • Insynsskydd
  • Riktighet
  • Konfidentialitet
 • SDK:s tekniska specifikationer för meddelandehantering

Anslutningstesterna behöver genomföras för att kunna intyga följsamhet i ”Ansökan om federationsgodkännande och anslutning till SDK produktionsmiljö” som granskas och godkänns av SDK federationsägare inför anslutning till SDK produktionsmiljö.

Målet med SDK QA-miljö är att säkerställa att anslutande deltagarorganisationer enkelt och självständigt kan kvalitetssäkra sina meddelandesystem samt genomföra de anslutningstester som krävs för anslutning till SDK.

Miljön är produktionslik ur ett tekniskt perspektiv; ingående komponenter och komponenternas konfiguration motsvarar de som finns i SDK:s produktionsmiljö.

Anslutning till SDK-QA miljö är en förutsättning för att kunna ansöka om federationsgodkännande och anslutning till SDK produktionsmiljö.

Miljöns komponenter

Anslutning till SDK QA-miljö ger tillgång till gemensamma komponenter som tillhandahålls av federationsägaren (Digg). Dessa komponenter består av:

SDK testklient

SDK testklient är ett testverktyg som simulerar de funktioner som behövs för anslutning till SDK och tillhandahåller ett grafiskt gränssnitt för att förenkla för anslutna aktörer att verifiera meddelandeutbyte och anslutning till SDK, se Vad är SDK testklient?

SDK adressbok

SDK adressbok är en gemensam adressbok där SDK-anslutna aktörer registrerar adressinformation om sin organisation och sina funktionsadresser, se Vad är SDK adressbok?

eDelivery transportinfrastruktur (plattform för eDelivery)

SDK testklient och leverantörer använder dynamisk adressering med hjälp av Diggs plattform för eDelivery som består av följande komponenter:

 • Metadatatjänst (SMP)
 • Lokaliseringstjänst (SML)
 • Certifikatspubliceringstjänst (CertPub)
 • PKI

Anslutning

För information om anslutning för deltagarorganisationer, se Anslutningsresa för deltagarorganisationer inom SDK

Certifikat

Se Anslutningsinformation – certifikat

Konfiguration av truststores

Se Stöd/exempelfiler för anpassning av anslutande meddelandesystem

Miljöns tjänstekonfigurationer

Plattformskomponenter, specifikationer och konfigurationer

 

URL

Lokalisering av SMP tjänst:

Dynamisk adressering tillämpas. Se SML-Zon (DNS Domän) för SML-tjänsten

SML-zon

se-sdk-digg.acc.edelivery.tech.ec.europa.eu

Giltig kod för federation

Giltig kod för kuvertering av meddelanden inom hanteras i miljön.

Kod

Beskrivning

urn:fdc:digg.se:edelivery:federation:sdk

SDK federation

Plattformens tjänstespecifikationer

Följande specifikationer tillämpas i miljön.

Observera anpassningar mot plattformens specifikationer som beskrivs här: SDK-federationens tekniska anpassningar mot plattform för eDelivery.

Anslutna meddelandetyper

Se SDK Bilaga om meddelandetyper i SDK

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer

Version(er)

Transportprofil AS4

1.0

Kuverteringsprofil XHE

1.0

Transportmodeller

Transportmodeller

Version(er)

Transportmodell – Bas

1.0

Transportmodell – Utökad Bas
Not: med signering och kryptering

1.0

Komponenter

Plattformskomponenter

Version(er)

Service Metadata Locator (SML)

- Komponentspecifikation

1.0

Service Metadata Publisher (SMP)

- Komponentspecifikation

1.0

PKI för Accesspunkter - Komponentspecifikation

1.0

Certifikatspublicering - Komponentspecifikation

1.0

Certifikatspublicering - REST-bindning till SMP

1.0

 

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: