SDK system architecture design (SAD)

Anslutning för leverantörer av meddelandetjänster
Sidkod: B1.4.7
Version: 1.5

SAD utgör dels en övergripande beskrivning av lösningsarkitekturen för federationen Säker digital kommunikation (SDK), dels en grund för lösningar som tas fram som stödjer federationen.

Dokumentet syftar till att beskriva den övergripande lösningsarkitekturen för federationen för Säker digital kommunikation.

Då arkitekturen i grunden är ett ramverk med specifikationer och standarder där samverkande delsystem tillsammans utgör hela systemlösningen, syftar SAD:en främst till att beskriva ramverket, hur samverkan sker mellan delsystemen, samt vilka ytterligare profileringar med tillhörande specifikationer som är framtagna för just syftet Säker digital kommunikation.

I dokumentet beskrivs arkitekturen primärt utifrån vyerna:

  • Användningsfallsvy – arkitekturellt drivande användningsfall utifrån den grundläggande funktionalitet som ramverket tillhandahåller, och vilka delsystem som integrerar varandra i respektive fall (kap 4).
  • Logisk vy – Logisk arkitekturell vy över den tekniska lösningen med ingående delsystem, deras respektive roller, och gränsytorna dem emellan. Arkitekturens mål, drivande krav och arkitekturellt speciellt signifikanta delar beskrivs (kap.2 och 3).

Läs mer om SAD:en här Länk till annan webbplats. (länk till Github)

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: