Kodverk API

Leverantör av meddelandetjänst
Sida: B1.3.8
Version: 1.5

Kodverk som kan användas i SDK adressbok finns registrerade i kodverksregister, en tjänst som publicerar SDK:s standardiserade koder (sökord och sökkoder) via ett öppet API.

Kodverks Sök-API är ett tekniskt gränssnitt som möjliggör för externa system (t.ex. meddelandetjänst och meddelandeklienter) läsåtkomst till kodverkens koder som används i adressboken.

Sök-API erbjuder funktionalitet så som lista kodverk samt lista kodverkets koder och beskrivande text.

På följande tre länkar hittar du API dokumentation för de olika miljöerna:

Miljöspecifikation för miljön OPEN-TEST för leverantörer av meddelandesystem

Miljöspecifikation för SDK QA-miljö

Miljöspecifikation för SDK produktionsmiljö

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: