Miljöspecifikation för miljön OPEN-TEST

Anslutning för leverantörer av meddelandetjänster
Sidkod: B1.4.3
Version: 1.5.2

Specifikation för leverantörer av meddelandesystem och accesspunktsoperatörer för anslutning till Säker digital kommunikation (SDK)

Miljön OPEN-TEST tillhandahåller en sammanhållen transportinfrastruktur med samkonfigurerade tjänster som används inom SDK av leverantörer av meddelandesystem och accesspunktsoperatörer. Leverantören får tillgång till miljön när de ansluter sig till SDK.

Denna miljöspecifikation innehåller referenser till de regelverk och specifikationer som gäller för agerande i denna miljö.

Syfte med miljön OPEN-TEST

OPEN-TEST är en miljö som tillhandahålls av SDK:s federationsägare (Digg) och är avsedd för leverantörer så att de kan utveckla, utvärdera och testa sina meddelandesystem och dess funktioner mot SDK:s regelverk för meddelandesystem.

Leverantör av meddelandesystem

Leverantör som utvecklar ett meddelandesystem kan vara antingen extern eller intern, d v s inom den egna organisationen, t ex IT-avdelningen. Leverantören ska uppvisa följsamhet till SDK:s regelverk för meddelandesystem samt styrande bilagor för att kunna etableras i andra miljöer. Leverantör av meddelandesystem behöver även ha bra kännedom om regelverket för deltagarorganisationer inom SDK.

Genom att ansluta sina meddelandesystem (meddelandeklient och meddelandetjänst) till OPEN-TEST kan organisationer och leverantörer i egen takt säkerställa att systemen fungerar tillsammans med den gemensamma infrastrukturen för Säker digital kommunikation. Observera att endast testdata får förekomma i miljön d v s inga skarpa personuppgifter eller känslig information i övrigt.

Med anslutning till miljön OPEN-TEST går det att simulera rollen som deltagarorganisation och bland annat testa att registrera och söka efter adressuppgifter i SDK adressbok.

Leverantör av accesspunkt

Leverantör som utvecklar en accesspunkt kan vara antigen extern eller intern, d v s inom den egna organisationen, t ex IT-avdelningen. Leverantören ska uppvisa följsamhet till regler och rutiner för accesspunktsoperatörer.

Miljöns komponenter

OPEN-TEST är en gemensam miljö som leverantörer kan ansluta till och som kan användas av leverantörer i samband med egna testaktiviteter, se testfall för meddelandesystem. Miljön ger leverantören möjlighet att verifiera sin egen tjänst (meddelandetjänst, meddelandeklient) i samband med pågående utveckling.

Med anslutning till OPEN-TEST är det också möjligt att kommunicera med andra aktörer (leverantörer), vilket gör att testmiljön kan användas för att testa meddelandeutbyte med andra.

Miljön består av:

1. SDK testklient

Tjänst som möjliggör att flera aktörer genomför tester parallellt vilket innebär att en aktör själv kan styra över när tester genomförs i OPEN-TEST utan beroenden till SDK-federationsägare. SDK testklient kan ta emot och validera trafik från leverantörer, generera olika former av trafik till leverantörer, hantera kvittenser i båda riktningarna, samt hantera konversationer (kompletteringar och svar).

SDK testklient och leverantörers meddelandetjänster använder kryptering och signering av SDK-meddelanden (s.k. “organisatorisk end-to-end”) med hjälp av:

  • Certifikatspubliceringstjänst (CertPub)

Mer information om SDK testklient finns i Vad är SDK testklient.

2. SDK adressbok

SDK adressbok innehåller anslutna organisationers adressuppgifter och stödjer att kunna hitta rätt mottagare bland andra anslutna organisationer inom federationen för Säker digital kommunikation, se Vad är SDK adressbok. Notera dock att i OPEN-TEST innehåller adressboken de adressuppgifter som anslutna leverantörer skapat via sina testorganisationer.

3. eDelivery transportinfrastruktur (plattform för eDelivery)

Plattform för eDelivery tillhandahålls av Digg och består av följande komponenter:

  • Metadatatjänst (SMP)
  • Lokaliseringstjänst (SML)
  • Certifikatspubliceringstjänst (CertPub)
  • PKI

Anslutning

Leverantör av meddelandesystem

För information om anslutning för leverantörer av meddelandesystem se Anslutningsresa för meddelandesystem.

Accesspunktsoperatör

För information om anslutning för accesspunktsoperatörer se Anslutningsresa för AP-operatör.

Certifikat

Se Anslutningsinformation certifikat.

Konfiguration av truststores

Se stöd/exempelfiler för anpassning av meddelandesystem.

Miljöns tjänstespecifikationer

SDK komponenter och konfigurationer

 

URL

SDK adressbok

https://open-test.digg.se/addressbook Länk till annan webbplats.

SDK Adressbok API

https://open-test.digg.se/addressbook/api/documentation/api.html Länk till annan webbplats.

Kodverk API

https://open-test.digg.se/addressbook/api/documentation/api.html Länk till annan webbplats.

SDK testklient

https://open-test.digg.se/testclient Länk till annan webbplats.

Plattforms komponenter och konfigurationer

 

URL

Lokalisering av SMP tjänst:

Dynamisk adressering tillämpas. Se SML-Zon (DNS Domän) för SML-tjänsten

SML-zon

se-open-digg.edelivery.tech.ec.europa.eu

Giltiga kod för federation

Giltig kod för kuvertering av meddelanden inom hanteras i miljön.

Beskrivning

Kod

SDK federation

urn:fdc:digg.se:edelivery:federation:sdk

Anslutna meddelandetyper

Se SDK Bilaga Meddelandetyper

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer

Version(er)

Transportprofil AS4

1.0

Kuverteringsprofil XHE

1.0

Transportmodeller

Transportmodeller

Version(er)

Transportmodell – Bas

1.0

Transportmodell – Utökad Bas
Not: med signering och kryptering

1.0

Komponenter

Plattformskomponenter

Version(er)

Service Metadata Locator (SML)

- Komponentspecifikation

1.0

Service Metadata Publisher (SMP)

- Komponentspecifikation

1.0

PKI för Accesspunkter - Komponentspecifikation

1.0

Certifikatspublicering - Komponentspecifikation

1.0

Certifikatspublicering - REST-bindning till SMP

1.0

 

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: