Erfarenheter av att infölr SDK i Västra Götalandsregionen

Tore Johansson, Västra Götalandsregionen

Tore Johnsson, Västra Götalandsregionen.

Tore Johnsson är regional digitaliseringskoordinator på Västra Götalandsregionen och vi har passat på att ställa några frågor till honom om införandet av SDK.

Varför valde ni att satsa på SDK?

Det var ett beslut som togs i vårt regionala digitaliseringsråd, och som utvecklades till två projekt: Det ena projektet är mera internt för Västra Götalandsregionen, där jag som representant för regionen tillsammans med representanter från kommunerna har varit med i styrgruppen.

Det andra har varit mer ett territoriellt främjande projekt ”SDK Ready” som drivits av oss på Västra Götalandsregionen enbart. Vi fick bland annat hjälp av en extern projektledare som tidigare har hjälpt Region Skåne och med goda kontakter på Inera, Digg, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan med flera. Det projektet avslutar vi nu vid februaris utgång, och därefter ska resterande kommuner klara sig själva.

Vilka ser du som de största vinsterna med att införa SDK för Västra Götalandsregionen?

Vinsterna kommer att vara jättestora. Vi skickar stora mänger fax, både internt och externt. Det görs visserligen med hjälp av olika specialkrypteringsverktyg för exempelvis personuppgifter men det är krångligt, osäkrare och går långsammare. Speciellt i de fall där motringning krävs. Dessutom används även andra kommunikationsvägar som är än mer osäkra, exempelvis brev, taxi och bud. Utöver ovan fördelar, så är det här också första steget mot ENA, en offentlig sektor där invånare slipper slita med den brist på gemensamma ingångar som offentlig sektor dessvärre har gentemot sina invånare och näringsliv. Estland och Finland ligger långt före Sverige, även Danmark och Norge.

Vilka flöden ser du att ni kommer använda SDK till?

Bruttolistan för testpiloter var ursprungligen nästan 30 enheter. Nu startas cirka 15-20 olika testpiloter med diverse olika processer, bland annat mot Skövde kommun och mot Göteborgs stad. Det handlar om processer där personuppgifter förekommer i hög grad.

Ni befinner er tidigt i er anslutningsprocess, vill du beskriva hur processen fungerat hittills?

Processen tolkar jag som att den har varit rätt tung. Nu är vi dock i skarp produktion. Jag har inte deltagit själv i anslutningsprocessen mer än som styrgruppsmedlem. Kraven är höga, men det är ju så det måste vara. Vi inom Västra Götalandsregionen har koll på våra interna rutiner och vår informationssäkerhet. Ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) finns bland annat. Offentlig sektor måste bli riktigt bra på sin informationssäkerhet, klassning och cybersäkerhet. Där kommer SDK att vara en viktig del av lösningen för många olika kommunikationsvägar.

Hur arbetar ni med att förankra SDK och nya arbetssätt internt?

Vi har genomfört olika kommunikationsinsatser (webbinarier, nyhetsbrev, utskick, möten med olika facknätverk med mera) som har gett god effekt. Satsningarna har även uppmärksammats i media, bland annat på tv och i radio. Jag tror vi kommer ligga lite lågt nu, fram till dess att vi har säkerställt att piloterna har gått bra.

Västra Götalandsregionens har valt ett upplägg som innebär att ni själva är accesspunktsoperatör, vad ligger bakom det beslutet?

Vi vill kunna själva och driva det mesta i egen regi. Vi har en it-avdelning med 850–900 personer som är mycket kompetenta i många fall.

Ni genomför er satsning på SDK i samverkan med 49 kommuner i er närhet, kan du berätta mer om det?

Vi försöker göra saker tillsammans där det går och där intresset finns. Detta projekt startades av digitaliseringsrådet som en del av vår Handlingsplan, där grundläggande förutsättningar för kraftfull digitalisering är grunden. Vårt regionala digitaliseringsråd ligger bakom detta, medan andra projekt inom till exempel sjukvårdsområdet drivs via den samverkansstruktur som finns där, där det passar.

Kommuner skiljer sig åt när det gäller storlek, resurser och ambitioner, hur märks det i samarbetet?

De mindre kommunerna är tacksamma för att vi hjälper dem med kostnadsfri, leverantörsoberoende kompetensutveckling och rådgivning. Det är dessutom roligt är att Göteborgs stad ofta vill vara med och hjälpa oss i vårt regionutvecklingsuppdrag. Tillsammans är vi starka och har resurser som enskilda, mindre verksamheter inte har. V kan inte tvinga någon, däremot har vi erbjudanden som de uppskattar. Digitalisering är en lagsport och SDK är bara ett av de många områden vi kan samarbeta kring. Tillsammans med 29 kommuner har vi arbetat med öppna data i fyra år, och vi kan göra ännu mer tillsammans framöver kring IoT och AI också.

Hur ser du på framtiden om du tänker på Västra Götalandsregionens användning av SDK?

Nu tror jag det kommer att rulla på, om inget oförutsett inträffar. Intresset internt är stort.

Vilka är dina bästa råd till andra organisationer som är i begrepp att ansluta till SDK?

Starta! Börja gå! Man får ta ett steg i taget så löser det sig.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: