Erfarenheter

Anslutning för deltagarorganisationer
Sidkod: A02
Version: 1.5

På denna sida kan du ta del av erfarenheter från andra orgainsationer som anslutit till SDK. Det finns även annan information som kan vara till hjälp vid införande av SDK.

Det finns mycket att lära av varandra. Här nedan presenterar vi några artiklar där företrädare för organisationer som infört SDK berättar om sina erfarenheter och ger tips och råd om hur man kan hantera anslutningsresan.

Så införde Arbetsförmedlingen SDK

Arbetsförmedlingen ligger i framkant när det gäller att införa SDK i verksamheten. Vi ställde några frågor till Anna Ekegren, produktansvarig, och Per Holmner, produktägare, på Arbetsförmedlingen om deras arbete med att ansluta till SDK.

Läs en artikel om Arbetsförmedlingens anslutning till SDK

Staffanstorps kommuns erfarenheter av att införa SDK

Staffanstorps kommun insåg tidigt att någon måste ta första steget med att införa SDK, för att det ska ta fart. Stefan Johansson är IT-strateg och huvudansvarig för kommunens digitaliseringsstrategi och införandet av SDK. Här berättar han om kommunens resa.

Läs en artikel om hur Staffanstoprs kommun införde SDK

Västra Götalandsregionen - erfarenheter av införande av SDK

Tore Johnsson är regional digitaliseringskoordinator på Västra Götalandsregionen och ser stora vinster i och med införandet av SDK. Ta del av efterenheter och tips och råd från deras arbete med anslutning.

Läs en artikel om Västra Götalandsregionens anslutning till SDK

SDK frågeforum

Digg kommer regelbundet att arrangera frågeformum för att ge information om SDK, förändringar eller annat som kan vara till nytta. Där kommer det också finnas möjlighet att dela erfarenheter med varandra. Håll koll på vår kalender på startsidan för SDK för att se vad som är planerat.

Pilotrapporter - Inera

Mellan 2020-2022 drev Inera och Digg till sammans Projektet Säker digital kommunikation. De två rapporter som projektet resulterade i finns tillgängliga på Ineras webbplats och erbjuder insikter och erfarenheter som kan vara till nytta vid anslutandet till SDK.

Ta del av rapporterna på Ineras webbsida Länk till annan webbplats.

SDK Case - Inera

Inera presenterar ett antal organisationer och hur de tagit sig an införanderesan och informationsutbyten där SDK ger stor nytta.

Läs mer på Ineras webbplats Länk till annan webbplats.

Workshopmaterial informationsutbyten - material från Inera

Inera presenterar ett material som vänder sig till de roller som arbetar med införande av SDK inom kommuner och regioner.

Materialet syftar till att underlätta dialog i workshopform om val av första verksamhetsinförande tillsammans med tänkbara motparter. Detta material är tänkt som en startpunkt för dialog om första verksamhetsinföranden mellan kommuner och regioner som vill börja använda SDK.

Läs mer om workshopmaterialet på Ineras webbplats Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: