Så införde Arbetsförmedlingen SDK

Vi har ställt några frågor till Anna Ekegren, produktansvarig, och Per Holmner, produktägare, på Arbetsförmedlingen om deras arbete med att ansluta Arbetsförmedlingen till SDK.

Ni är en av de första myndigheterna som använder SDK, hur kommer det sig?

Att kunna erbjuda våra handläggare möjligheten att dela känslig och ostrukturerad information på ett säkert sätt, och ersätta motringning, kurirer och långsam postgång såg vi som ett stort värde för både myndigheten och våra kunder. Vi insåg att vägen dit handlade om att hitta en lösning tillsammans med andra myndigheter, kommuner och regioner. Det fanns inga tecken som tydde på att någon annan skulle lösa detta åt oss.

Hur har ni upplevt processen med att ansluta? Vad var de största utmaningarna?

En utmaning är att skala upp SDK internt och ansluta fler interna system nu när lösningen är på plats. Det har även varit en del turer kring ombyggnad av miljöer, ändrade anslutningsförfaranden med mera under åren som vi nu förhoppningsvis slipper efter mars 2024.

Ni har valt ett upplägg som innebär att ni själva är accesspunktsoperatör, vad ligger bakom det beslutet?

Vi är en stor myndighet med egen utvecklingskapacitet. Vi såg att förmågan som accesspunktsoperatör var ett mindre betungande arbetet sett till det stora arbetet att utveckla SDK-förmågan. Att sätta upp accesspunkten tog cirka 2 veckor för två utvecklare.

Arbetsförmedlingen kommunicerar idag med Försäkringskassan via SDK, hur fungerar det?

Samarbetet funkar mycket bra och vi har nära kontakt för att undanröja eventuella hinder. Ett exempel när SDK används är när Försäkringskassan ställer frågor om arbetssökande inför utbetalning av ersättning. Svaret på frågorna är av den art att den inte finns strukturerad. Tidigare var handläggarna tvungna att ringa varandra för att få information. I värsta fall blev de sittande i telefonkö utan att vare sig kunna ställa frågan eller lämna svar. I och med att kommunikationen nu sker via SDK kan handläggningstiden halveras.

Försäkringskassan ställer frågorna till Arbetsförmedlingens centrala Kundsupport för myndighetsutlämning. Vi har nu även på gång utbyten på lokal nivå vilket är efterfrågat.

Hur har det nya arbetssättet tagits emot internt?

Våra handläggare är mycket tacksamma för att möjligheten att kunna skicka och ta emot känslig och ostrukturerad information på ett säkert sätt. Samtidigt vill de naturligtvis att hanteringen ska vara så smidig som möjligt utan onödigt extraarbete. Därför är det viktigt att handläggarnas vanliga ärendehanteringssystem blir anslutna till SDK.

Vilka ser du som de största vinsterna med att införa SDK för Arbetsförmedlingen?

Möjligheten att jobba rättssäkert, tryggheten i att känsliga uppgifter når rätt mottagare och den tidsbesparing som görs.

Hur ser du på framtiden om du tänker på er användning av SDK?

SDK kommer att användas för informationsutbyten mellan lokala Arbetsförmedlingskontor och kommuner. Informationsutbyten med andra myndigheter kan också vara aktuellt, exempelvis i arbetet med att förhindra brottslighet, motverka felaktiga utbetalningar med mera.

Planerar ni att ansluta fler flöden till SDK?

Ja, vi har en kontinuerlig dialog med bland annat Sveriges a-kassor, andra myndigheter som t ex Rättsmedicinalverket, olika regioner samt ett flertal kommuner. SDK blir som bäst när vi är många användare. Tänk bara hur tråkigt det måste ha varit i början att vara den enda som hade en telefon på den tiden det begav sig.

Vilka är dina bästa råd till organisationer som är i begrepp att ansluta till SDK?

  • Identifiera vilka som är beslutstagare, vilka som är rådgivande och vilka som är utförare vad gäller att ta fram SDK inom den egna organisationen.
  • Arbeta nära de olika identifierade funktionerna, till exempel användare, säkerhetsspecialister, jurister, utvecklare med flera.
  • Jobba iterativt/agilt, börja i mindre skala och jobba med ständiga förbättringar.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: