Frågor och svar för accesspunktsoperatörer

Här finner du svar på några av de frågor som kan vara aktuella vid anslutning till att bli accesspunktsoperatör.

Ordlista för Säker digital kommunikation

Det finns många ord och begrepp som kan vara svåra att förstå när man läser om Säker digital kommunikation. Därför har vi sammanställt en ordlista som förklarar många av dem. Läs mer på länken nedan.

Ordlista för Säker digital kommunikation

De meddelanden som skickas mellan deltagarorganisationer som är anslutna till SDK utväxlas via accesspunkter (även kallade anslutningspunkter). Det är de som transporterar och krypterar meddelandet från avsändaren till mottagaren. Se SDK för accesspunktsoperatörer.

För att kunna ta ställning till om man ska vara sin egen accesspunktsoperatör behöver man sätta sig in i transportinfrastrukturen och dess komponenter, regler, rutiner och principer. Man behöver också känna till de säkerhetskrav som ställs på en accesspunkt enligt eDelivery plattformens ramverk. Kontakta sdk@digg.se för detaljerad information om plattform för eDelivery.

Ja, det kan ni vara. För att få mer information om vilka krav som ställs för att vara accesspunktsoperatör behöver ni kontakta sdk@digg.se och beställa vårt informationspaket.

Ja, det går bra.

Ja, på digg.se publiceras löpande de leverantörer och organisationer som blir plattformsgodkända som accesspunktsoperatörer, se eDelivery (digg.se) Länk till annan webbplats.. Där listas de leverantörer som erbjuder sin accesspunkt som en tjänst samt de organisationer som utvecklat en accesspunkt för den egna verksamheten.

Fördelar med att vara sin egen accesspunkt är att man internt har full insyn och kontroll över de komponenter som ingår samt är oberoende av en extern part.
En nackdel skulle kunna vara att det kräver både resurser och tid, dels för att genomgå anslutningsprocessen och i förlängningen även den förvaltning, drift, beredskap och vidareutveckling som krävs för att tillhandahålla sin egen accesspunkt.

Fördel med att istället anlita en leverantör av en accesspunkt är att man inte behöver använda interna resurser och tid som anslutningen och förvaltningen av en accesspunkt kräver, utan kan istället fokusera på anslutningen till SDK.

För att bli godkänd accesspunktsoperatör krävs det att accesspunktsoperatören genomgår en anslutningsresa, se mer information här. Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: