Komma igång

Tips på hur du kan komma igång med att arbeta med AI. Kunskap, vägledning och stöd med hjälp av konkreta verktyg.

 

Stöd och verktyg

Avsändare

Mer information

AI i praktiken - en guide (dataportal.digg.se) Länk till annan webbplats.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i samarbete med Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Bolagsverket

Erfarenheter inom AI från de avsändande myndigheterna.

AI-kompassen (my.ai.se) Länk till annan webbplats.

AI Sweden

Digital guide för kompetenshöjning. Praktiska verktyg, lärandematerial, metoder och mallar.

Artificiell Intelligens (AI) med förtroende (digg.se) Länk till annan webbplats.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg)

Film som beskriver den Förtroendemodell skapats för att ge stöd i arbetet med att säkra tillit till automatiserat beslutsfattande.

Delaktighet (kunskapsguiden.se) Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen

Om socialtjänstens arbete med delaktighet för t.ex. barn och personer med funktionsnedsättning. Publikationer och utbildningar.

E-hälsa (kunskapsguiden.se) Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen

Information, publikationer och utbildningar inom e-hälsa.

Guide för AI ur ett kommunikativt perspektiv (pdf, my.ai.se) Länk till annan webbplats.

Kungsbacka kommun

En kommunövergripande guide kring hur vi kan nyttja AI på ett nyfiket, men samtidigt ansvarsfullt sätt, ur ett kommunikativt perspektiv.

Health Data Sweden (healthdatasweden.eu) Länk till annan webbplats.

Health Data Sweden (HDS)

Europeisk digital innovationshub. Kompetensutveckling och nätverk för svenska och europeiska intressenter.

Innovationsguiden (innovationsguiden.se) Länk till annan webbplats.

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Stöd i sex steg för att utveckla välfärden genom användardriven innovation och tjänstedesign. Utbildningar, coachning och nätverk.

Lär dig mer om AI – kom igång (ai.se) Länk till annan webbplats.

AI Sweden

Verktygslåda, inspiration, utbildning och goda exempel.

Om välfärdsteknik (kunskapsguiden.se) Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen

Information om välfärdsteknik, arbetsmetoder, publikationer, diskussioner och vidare läsning.

Regler för AI (pdf, kungsbacka.se) Länk till annan webbplats.

Kungsbacka kommun

Syftet med reglerna är att göra dig som kommunmedarbetare trygg i hur du kan använda AI i ditt arbete. Reglerna grundar sig till stor del i de lagar, förordningar och regler som kommunen, dess chefer och medarbetare redan lyder under.

Rekommendationer för upphandling av data (digg.se) Länk till annan webbplats.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg)

Rekommendationer för upphandling av data.

Vägledning för att tillgängliggöra information (digg.se)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg)

Vägledning i det praktiska arbetet med att tillgängliggöra information som öppna och delade data samt hur du som kommun gör denna data synlig på Sveriges dataportal.
Fler stöd och verktyg

Ta del av fler stöd och verktyg för att lära dig mer om AI och hur AI kan användas inom socialtjänsten.

Stöd och verktyg

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: