Etik

Läs mer om etiska aspekter av AI och få inspiration för hur du kritiskt och etiskt kan använda AI inom socialtjänsten.

 

Stöd och verktyg

Format

Avsändare

Mer information

AI and Social Work (socialworkers.org) Länk till annan webbplats.

Resursbibliotek

The National Association of Social Workers (NASW)

Internationell sida på engelska som samlar olika resurser för att kritiskt och etiskt kunna använda AI i socialtjänst.

‘Ethical’ artificial intelligence in the welfare state: Discourse and discrepancy in Australian social services (sagepub.com) Länk till annan webbplats.

Artikel

Australian social service and ethics

Artikel som diskuterar skillnaden mellan diskursen om "etisk artificiell intelligens" och dess verkliga implementering i Australien, och föreslår att denna diskurs legitimerar AI-användning trots etiska problem. Artikeln är på engelska.

Ethics guidelines for trustworthy AI (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Rapport

Europeiska kommissionen

EU:s högnivårapport om trovärdig och etisk AI.

Etik inom AI (mooc.fi) Länk till annan webbplats.

Onlinekurs

Helsingfors universitet

Kostnadsfri onlinekurs. Vad innebär etik inom AI? Vad kan och kan inte göras? Hur kommer man igång att tänka på AI ur en etisk synvinkel?

Etiska aspekter på insatser inom det sociala området (pdf, sbu.se) Länk till annan webbplats.

Vägledning

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

Vägledning för etisk riskanalys och att identifiera relevanta etiska frågor.

Guide för tjänsteutvecklare: Ansvarsfullt användande av artificiell intelligens (soumi.fi) Länk till annan webbplats.

Guide

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Finland)

Introduktion till dataetik med fördjupande i bland annat varför ny teknologi kräver etiskt övervägande och vilka egenskaper som är förknippade med system för självständiga algoritmer.

Så kan AI tränas med hälsodata – utan att integriteten äventyras (ri.se) Länk till annan webbplats.

Artikel

RISE

Artikel om hur AI har potential att revolutionera sjukvården med rätt verktygslåda med avancerade tekniker för integritetsskydd.

Vad fordras av en etik för artificiell intelligens? (uu.se) Länk till annan webbplats.

Blogginlägg

Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) vid Uppsala universitet.

Blogginlägg som utforskar etik och AI. Sammanfattar och kommenterar andra artiklar. Vad fordras av en etik för artificiell intelligens?

Fler stöd och verktyg

Ta del av fler stöd och verktyg för att lära dig mer om AI och hur AI kan användas inom socialtjänsten.

Stöd och verktyg

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: