Forskning och utbildning

Hur några av Sveriges universitet och högskolor arbetar med AI samt exempel på forskningsprojekt och vetenskapliga artiklar inom AI.

Forskning

 

Avsändare

Stöd och verktyg

Mer information

Stockholms universitet

Mot ökad likriktning? Om utfall av automatiserat beslutsstöd i arbetet med ekonomiskt bistånd (su.se) Länk till annan webbplats.

Projekt som mellan 2021–2023 studerade automatiserat beslutsfattande i socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd.

Umeå Universitet

Användbar automatisering: mot en förståelse av robotar och AI i socialtjänsten ur ett organisatoriskt och brukarperspektiv (umu.se) Länk till annan webbplats.

Projekt som mellan 2021-2027 undersöker hur automatisering kan införas på bästa sätt, hur det påverkar personalen och brukarna samt ledarskapets betydelse.

Örebro universitet

Händerna på ratten? Att hantera automatiseringsprocesser inom socialtjänsten (oru.se) Länk till annan webbplats.

Projekt som mellan 2021–2024 undersöker ett urval av socialtjänstförvaltningars förståelse för och hantering av den pågående automatiseringsprocessen.

 

Utbildning

 

Avsändare

Stöd och verktyg

Mer information

Blekinge tekniska högskola

Blekinge tekniska högskola AI-forskning som ger verklig samhällsnytta (bth.se) Länk till annan webbplats.

Beskriver AI-forskningen vid högskolan.

Chalmers

Informations- och kommunikations­teknik, digitalisering och AI (chalmers.se) Länk till annan webbplats.

Beskriver forskningsområdet Informations- och kommunikations­teknik, digitalisering och AI.

Chalmers

Artificial intelligence, transparency, and public decision-making: Why explanations are key when trying to produce perceived legitimacy (pdf, chalmers.se) Länk till annan webbplats.

Artikel som diskuterar transparensens roll i beslutsfattande med hjälp av AI för att stärka dess legitimitet och acceptans i samhället. Artikeln är på engelska.

Göteborgs universitet

Experter på AI (gu.se) Länk till annan webbplats.

Samlade kontaktuppgifter till experter som kan svara på frågor och kommentera utvecklingen av AI.

Handelshögskolan i Stockholm

Center for Artificial Intelligence, Innovation and the Future of Work (hhs.se) Länk till annan webbplats.

Ledande forskning i skärningspunkten mellan algoritmiska artefakter och sociala, organisatoriska och interorganisatoriska processer. Informationen är på engelska.

Högskolan Dalarna

Experter på AI (du.se) Länk till annan webbplats.

Samlade kontaktuppgifter till experter som kan svara på frågor och kommentera utvecklingen av AI.

Högskolan Halmstad

Sökresultat på "AI" (hh.se) Länk till annan webbplats.

Sökresultat på "AI" som samlar t.ex. kurser, webbinarium, rapporter, artiklar och undervisningsområden.

Högskolan i Borås

Sökresultat för "AI" (hb.se) Länk till annan webbplats.

Sökresultat på "AI" som samlar t.ex. utbildning, nyheter, forskning och evenemang.

Högskolan i Gävle

Sökresultat på "AI" (hig.se) Länk till annan webbplats.

Sökresultat på "AI" som samlar t.ex. rapporter, artiklar och undervisningsområden.

Högskolan i Skövde

Sökresultat för "AI" (his.se) Länk till annan webbplats.

Sökresultat på "AI" som samlar t.ex. utbildning, nyheter, forskning och evenemang.

Högskolan Kristianstad

Forskningsmiljön DARC (hkr.se) Länk till annan webbplats.

Beskriver pågående forskningsprojekt inom forskningsmiljön DARC. Projekt sker ofta i samverkan, till exempel med industripartner, eller andra forskningsmiljöer.

Högskolan Väst

AI, Virtual- & Augumented Reality (hv.se) Länk till annan webbplats.

Forskning och utbildning inom område som behandlar balansen mellan mänskliga och AI-handlingar.

Jönköpings universitet

AI som pedagogiskt perspektiv (ju.se) Länk till annan webbplats.

Guide för hur Jönköpings universitet ser på AI, etiska riktlinjer och annat.

Karolinska institutet

Sökresultat på "AI" (ki.se) Länk till annan webbplats.

Sökresultat på "AI" som samlar t.ex. kurser, rapporter, forskare och artiklar.

Kungliga tekniska högskolan

Forskningsprogram finansierade av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse () Länk till annan webbplats.

Introducerar fem stora nationella forskningsprogram där AI är relevant.

Linköpings universitet

Nyheter och spaningar inom AI (liu.se) Länk till annan webbplats.

Samlar nyheter och spaningar inom AI.

Linnéuniversitetet

AI och maskininlärning för optimering och operationsanalys (lnu.se) Länk till annan webbplats.

Beskriver vilka pågående projekt universitetet driver inom AI.

Luleå tekniska universitetet

Tillämpad AI (ltu.se) Länk till annan webbplats.

Samlar t.ex. nyheter, forskning och kalendarium relaterat till tillämpad AI.

Lunds universitet

Nätverket AIML (lu.se) Länk till annan webbplats.

I nätverket AIML ingår forskare universitet som intresserar sig för AI.

Malmö universitet

Sökresultat för "AI" (mau.se) Länk till annan webbplats.

Sökresultat på "AI" som samlar t.ex. kurser, nyheter, personal och artiklar.

Mittuniversitetet

Forskningsprojekt (miun.se) Länk till annan webbplats.

Beskriver pågående forskningsprojekt.

Mälardalens universitet

Mittnoden AI Sweden (mdu.se) Länk till annan webbplats.

Forskningsprojekt som stöttar företag och offentlig sektor i att accelerera användningen av tillämpad AI för att stärka samhälle och konkurrenskraft i Sverige.

Stockholms universitet

Forskningsämne AI och data science (su.se) Länk till annan webbplats.

Beskriver forskningsämnet AI och data science

Södertörns Högskola

Experter på AI (sh.se) Länk till annan webbplats.

Samlade kontaktuppgifter till experter som kan svara på frågor och kommentera utvecklingen av AI.

Umeå Universitet

Stora forskningsprogram inom AI (umu.se) Länk till annan webbplats.

Samlar pågående forskningsprogram inom AI.

Uppsala universitet

Forskning inom AI (uu.se) Länk till annan webbplats.

Exempel på pågående forskning inom AI

Örebro universitet

Forskning inom AI och robotik (oru.se) Länk till annan webbplats.

Beskriver forskning inom AI och robotik.

 

Fler stöd och verktyg

Ta del av fler stöd och verktyg för att lära dig mer om AI och hur AI kan användas inom socialtjänsten.

Stöd och verktyg

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: