Nätverk och forum och forum

Det kan underlätta att ha dialog med andra om hur de arbetat med AI, för att slippa uppfinna hjulet gång på gång. Tips på aktörer och forum inom AI och som erbjuder till exempel erfarenhetsutbyte, samverkan och dialog.

 

Stöd och verktyg

Avsändare

Mer information

Dela Digitalt (deladigitalt.se) Länk till annan webbplats.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Medarbetare inom offentlig sektor kan logga in, delta i gemensamma utvecklingsinsatser och dela erfarenheter med andra.

Kompetensforum för kommuner och regioner (adda.se) Länk till annan webbplats.

Adda

Nationellt forum för lärande kring digitalisering, för kommuner, regioner och deras helägda bolag. Dialog, erfarenhetsutbyte, metodstöd, utbildning m.m.

AI-nätverk för kommuner och regioner (skr.se) Länk till annan webbplats.

AI Sweden och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Nätverk för kommuner och regioner för att öka samverkan, dela kunskap och utbyta erfarenheter med AI i offentlig sektor.

AI Arena fortsätter - hjälper de som vill ta klivet (bimalliance.se) Länk till annan webbplats.

BIM Alliance Sweden

Mötesplats för acceleration av AI-tillämpningar inom samhällsbyggnadssektorn. Spridning av resultat, lösningar och kunskap.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: