Inspiration

Inspiration kring hur andra har gjort och tips på hur AI kan användas i praktiken.

 

Stöd och verktyg

Format

Avsändare

Mer information

Dela Digitalt (deladigitalt.se) Länk till annan webbplats.

Samverkanportal

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Nätverksplattform för offentlig sektor. Gemensamma utvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyte.

En gemensam digital assistent för offentlig sektor (ai.se) Länk till annan webbplats.

AI-projekt

AI Sweden

Rättsliga förutsättningar för att använda AI i socialtjänsten.Projekt om framtidens digitala assistent för svensk offentlig sektor, samverkan mellan flera olika aktörer.

Goda exempel inom digital vård och omsorg (digitalvardochomsorg.se) Länk till annan webbplats.

Goda exempel

RISE i samverkan med fler myndigheter och aktörer

Exempel där AI har använts inom digital vård och omsorg.

Nyfiken på genetiv AI inom vård och omsorg (vimeo.com)? Länk till annan webbplats.

Film

RISE

Tips på idéer och möjligheter med generativ AI inom hälsa, vård och omsorg.

Omsorgsappen Bryr (ri.se) Länk till annan webbplats.

Mobilapplikation

RISE

Information om mobilapplikationen Bryr som skapats för anhöriga till någon som behöver stöttning i sin vardag.

 

Fler stöd och verktyg

Ta del av fler stöd och verktyg för att lära dig mer om AI och hur AI kan användas inom socialtjänsten.

Stöd och verktyg

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: