AI-initiativ

Exempel på hur socialtjänsten i olika kommuner har utforskat AI som stöd i verksamheten.

Gör en egen juridisk bedömning innan du använder en AI-lösning i din kommun

Innehållet i exemplen är skrivna och modererade av Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen och den slutliga texten har godkänts av respektive kommun. Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen har inte gjort en juridisk bedömning av de enskilda exemplen utan förmedlar endast kommunernas erfarenheter. Kommunerna är själva ansvariga för de juridiska överväganden beträffande de lösningar som beskrivs i exemplen och att genomförandet har skett utifrån tillämplig lagstiftning. Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen lämnar således inga garantier för att beskrivna lösningar är juridiskt korrekta. Varje kommun som vill använda en liknande lösning måste göra en bedömning av de juridiska förutsättningarna utifrån sin verksamhet.

Exempel på AI-initiativ

AI kan användas på en mängd olika sätt, och den snabba utvecklingen öppnar upp för fler och fler möjligheter där AI kan underlätta arbetet inom socialtjänsten. En del projekt du kan läsa om är i teststadiet, andra har avslutats. Samtliga texter bygger på samtal med kommunerna som genomfördes i slutet av 2023.

Kommun

Titel

Mer information

Helsingborgs stad

Digitala tolken - ett AI-verktyg testas för att assistera med tolkning under möten

Helsingborgs stad undersöker om en AI-tolk, som behärskar arabiska och svenska, kan stötta socialtjänsten i möten med brukare och besökare.

Kalmar kommun

Kalmar kommun testar AI för hjälp med schemaplanering

Social- och omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun testar att använda AI för schemaplanering. Syftet är att utforska om AI kan spara värdefull arbetstid och användas som stöd för att bättre utnyttja personella resurser i verksamheten.

Lidingö stad

Lidingö stad har gjort sin organisation redo för AI

Lidingö stads omsorgs- och socialförvaltning har sedan år 2021 gjort ett målmedvetet förändringsarbete för att göra organisationen redo för nästa digitala steg. Reformerna har gett resultat och kommunen utforskar nu möjligheterna med AI.

Linköpings kommun

Kan AI assistera i att förutsäga framtida SiS- och HVB-placeringsbehov?

Linköpings kommuns socialtjänst har avslutat ett projekt där de utforskade om ett AI-verktyg skulle kunna vara ett stöd i arbetet med att prognosticera SiS- och HVB-placeringar för att bättre kunna planera för framtida behov. AI-verktyget nådde inte målet och kommer inte att fortsätta utvecklas men Linköping har lärt sig mycket på vägen.

Malmö stad

Publiceras inom kort.


Skellefteå kommun

AI kan hjälpa till att upptäcka olyckor och sjukdom

Skellefteå kommuns socialtjänst utforskar olika AI-lösningar knutna till sakernas internet (IOT) för att kunna varna vid risk för olyckor eller sjukdom hos medborgare knutna till äldreomsorgen. De utforskar både möjliga lösningar för egna boenden samt boenden i kommunens regi.

Strängnäs kommun

Publiceras inom kort.


Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun bygger gemensam AI-plattform

Utveckling av AI-lösningar ska gå snabbare och teknikdelning mellan kommuner ska bli enklare. Det är målet med Sundsvalls kommuns nya AI-plattform, som bland annat är tänkt att användas av socialtjänsten.

Uppsala kommun

Chatboten RiTA ska svara på frågor om arbetsmarknadsförvaltningens rutiner

Arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala kommun utvecklar en chatbot som använder AI för att svara på frågor om förvaltningens rutiner och andra styrande dokument. Initiativet ska skapa praktisk nytta för verksamheten och ge lärdomar inför framtida satsningar inom AI.

Vetlanda kommun

Publiceras inom kort.


Värmdö kommun

AI i mobilen kan spara tid för socialsekreterare

Ett AI-verktyg i mobiltelefonen kan hjälpa socialsekreterare i Värmdö kommun att skriva journalteckningar under sina möten. Det pågående projektet utforskar sätt att minska arbetstiden som läggs på dokumentation och frigöra mer tid för mötet med invånaren.

 


Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: