Bilaga D: Tekniska krav för Valfrihetssystem 2017 E-legitimering

1. Tekniska krav

Leverantör skall säkerställa att Identifierings- och intygsfunktionen uppfyller följande krav.

  • Identifierings- och intygsfunktionen ska följa ”Deployment Profile for the Swedish eID Framework” från DIGG:s ramverk eller likvärdigt. Den vid ingivande av ansökan gällande versionen av ”Deployment Profile for the Swedish eID Framework” återfinns på docs.swedenconnect.se/technical-framework Länk till annan webbplats.
  • Identifierings- och intygsfunktionen ska leverera intyg enligt Svensk e-legitimation på minst tillitsnivå 3 eller likvärdigt och i intygen inkludera attribut enligt attributuppsättningen ELN-AP-Pnr-01 (kapitel 2.3, ”Attribute Specification for the Swedish eID Framework”) eller likvärdigt. Den vid ingivande av ansökan gällande versionen av ”Attribute Specification for the Swedish eID Framework” återfinns på docs.swedenconnect.se/technical-framework Länk till annan webbplats..
  • Identifierings- och intygsfunktionen ska annonseras i metadata med entitetskategori loa3-pnr (kapitel 2.1, ”Entity Categories for the Swedish eID Framework”) eller likvärdigt. Den vid ingivande av ansökan gällande versionen av ”Entity Categories for the Swedish eID Framework” återfinns på docs.swedenconnect.se/technical-framework Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: