Auktorisationssystem för
e-legitimationer och digital post -informationsmöte för offentliga aktörer

Digg har under våren påbörjat arbetet med att utveckla auktorisationssystem för e-legitimering och digital post och bjuder in till ett informationsmöte för ett urval offentliga aktörer och expertmyndigheter.

Mötet är ett informationsmöte där vi kommer beskriva bakgrund, vad lagstiftningen innebär, information och status kring vårt arbete och tidplan. Det är ett inledande möte för att möjliggöra fortsatt dialog och samverkan under utveckling och införandet av auktorisationssystem för e-legitimering och digital post.

Vi kommer inte kunna svara på frågor kring specifika områden vid mötet. Fördjupade diskussioner med möjligheter att ställa mer detaljerade frågor kommer ske i ett nästa steg och i en mer begränsad krets för att vi på systematiskt sätt ska kunna fånga upp krav och önskemål inom de olika områdena.

De frågeställningar som vi kommer att behöva föra en fördjupad diskussion kring är bland annat anslutning till auktorisationssystem, avgifter och avgiftsmodell samt krav på leverantörerna. Fundera därför på vilka kontaktpersoner som ni vill ska representera er organisation inför en vidare dialog med Digg.

Agenda

  1. Inledning
  2. Lagstiftningen
  3. Beskrivning av konsekvenser jämfört med nuvarande lösningar
  4. Beskrivning av Diggs kommande arbete
  5. Vidare arbete och nästa steg

Datum och tid: 2 maj 13.00-14.30

Plats: Skype

Sista dag för anmälan: 29 april klockan 12.00

Om du har några frågor så kontakta info@digg.se och ange "Informationsmöte auktorisationssystem" i ämnesraden.

Anmälan * (obligatorisk)
Anmälan
Informationsmöte för leverantörer?

Vi kommer också att hålla ett motsvarande möte för potentiella leverantörer

Auktorisationssystem för e-legitimationer och digital post
-informationsmöte för leverantörer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: