Auktorisationssystem för e-legitimationer och digital post - informationsmöte för leverantörer

Digg har under våren påbörjat arbetet med att utveckla auktorisationssystem för e-legitimering och digital post och bjuder in till ett informationsmöte för potentiella leverantörer för att möjliggöra vidare dialog.

Vi kommer beskriva bakgrund, vad lagstiftningen innebär, information och status kring vårt arbete och tidplan. Vi kommer också berätta om hur vi har för avsikt att arbeta tillsammans med potentiella leverantörer i arbetet med att utveckla och införa auktorisationssystem.

Vi kommer inte kunna svara på frågor kring specifika områden vid mötet. Fördjupade diskussioner med möjligheter att ställa mer detaljerade frågor kommer ske i ett nästa steg för att vi på ett systematiskt sätt ska kunna fånga upp synpunkter från potentiella leverantörer.

De frågeställningar som vi kommer att behöva föra en fördjupad diskussion kring är bland annat krav och villkor på leverantörer, vilket inkluderar eventuella ersättningar och ersättningsmodeller. Fundera därför på vilka kontaktpersoner som ni vill ska representera er organisation inför en vidare dialog med Digg.

Agenda

  1. Inledning
  2. Lagstiftningen
  3. Beskrivning av konsekvenser jämfört med nuvarande lösningar
  4. Beskrivning av Diggs kommande arbete
  5. Vidare arbete och nästa steg

Datum och tid: 2 maj 10-11.30

Plats: Skype

Om du har några frågor så kontakta info@digg.se och ange "Informationsmöte auktorisationssystem" i ämnesraden.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 2 maj klockan 09.00.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: