Säker digital kommunikation

Myndigheten ska fr.o.m. den 1 april 2024 ansvara för att tillhandahålla en förvaltningsgemensam infrastruktur för säker digital kommunikation till verksamheter inom välfärdsområdet som helt eller delvis är offentligt finansierade.

Ansvaret omfattar drift, förvaltning och utveckling av infrastrukturen.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: