Uppdrag att tillhandahålla infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor

Regeringen har gett Digg i uppdrag att tillhandahålla infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor.

Infrastrukturen ska kunna användas för att på ett säkert sätt skicka ostrukturerad information. Den ska utformas för att lösa generella aktörsbehov och även kunna anpassas till att möta olika aktörers specifika behov utifrån deras verksamheter och system.

Viktiga datum

Uppdraget ska slutredovisa till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 29 september 2023.

Dokument och länkar

Uppdragsbeskrivning (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: