Uppdrag att tillhandahålla infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor

Regeringen har gett Digg i uppdrag att tillhandahålla infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor.

Infrastrukturen ska kunna användas för att på ett säkert sätt skicka ostrukturerad information. Den ska utformas för att lösa generella aktörsbehov och även kunna anpassas till att möta olika aktörers specifika behov utifrån deras verksamheter och system.

Viktiga datum

Uppdraget ska slutredovisa till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast 1 april 2024. Datumet var tidigare 29 september 2023 men har ändrats.

Dokument och länkar

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: