Ett nytt nationellt Cybersäkerhetscenter – del1

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg tillstyrker delbetänkandet samt bedömningar och förslag som utredningen presenterar om ett nytt nationellt cybersäkerhetscenter -Del1 och

  • som omnämns i avsnitt 5.3.4, och Digg ser positivt på en närmare samverkan inom cybersäkerhetsområdet tillsammans med NCSC, där Digg kan bidra inom sitt uppdrag att stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen, vilket kommer att bidra till en ökad säkerhet och robusthet inom cybersäkerhetsområdet.
  • instämmer i behoven som beskrivs i avsnitt 5.5 att NCSC ska stärka och fördjupa samverkan med näringslivet och andra privata och offentliga intressenter.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har jurist Lars Söderberg, säkerhetschef/ säkerhetsskyddschef Johan Gellerstedt, rättschef Linn Kempe och avdelningschef tillika ställföreträdande generaldirektör Chanett Edlund deltagit.

Föredragande har varit informationssäkerhetsspecialist Anders Nordlander.

Anna Eriksson

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: