Digg öppnar för nyanslutningar till Säker digital kommunikation (SDK)

Nu är det återigen möjligt för organisationer som är verksamma i offentlig sektor att ansluta till Säker digital kommunikation (SDK). I samband med att Digg övertog SDK i början av april inleddes ett anslutningsstopp som nu är över.

SDK är en digital tjänst som gör det möjligt att tryggt, enkelt och säkert skicka känslig och sekretessklassad information mellan aktörer i den offentliga sektorn. Målet är att frigöra både ekonomiska och personella resurser som istället kan nyttjas för att ge ett bättre stöd till medborgarna.

Sedan 1 april är det Myndigheten för digital förvaltning som ansvarar för att förvalta och utveckla tjänsten, något som tidigare varit Inera AB:s ansvar. Under en period i samband med övertagandet har det varit anslutningsstopp till SDK.

– Vi har valt att pausa möjligheten för nyanslutningar till SDK under en period. Orsaken är att vi riktat allt fokus på att flytta över redan anslutna organisationer till Digg från Inera AB, säger Kristin Aastrup, enhetschef på Digg.

Öppnar på bred front för nyanslutningar

Digg öppnar nu för nyanslutning, vilket innebär att kommuner, regioner och statliga myndigheter kan ansöka om att påbörja anslutning till SDK. Även privata bolag med verksamhet i offentlig sektor kan ansluta, liksom de tjänsteföretag vars tjänster underlättar anslutning till SDK. För att nå hela vägen fram till de fördelar som SDK medför är det viktigt att så många organisationer som möjligt ansluter. Redan i dag är ett 50-tal organisationer anslutna och redo att kommunicera säkert via SDK.

– Det är precis som med telefonen, den som var först hade ingen att ringa. Men nu är vi redan igång och bra innovationer når framgång. Vi vet att det finns ett stort intresse för att ansluta till SDK och vi står redo att hjälpa till vid er anslutning, säger Kristin Aastrup.

Läs mer

En enkel introduktion till SDK kan du hitta här: Säker digital kommunikation på Digg.se

All information om hur en anslutning till SDK går till hittar du på webbplatsen sdk.digg.se Länk till annan webbplats.. Där finns nyheter om SDK, tips och råd inför anslutning, samt regelverk och teknisk information.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: