SDK i Diggs regi – information om nuläge och framtid

Från och med den 1 april är det Myndigheten för digital förvaltning, Digg, som ansvarar för Säker digital kommunikation (SDK). Här kan du läsa om nuläget, framtiden och en ny webbplats: sdk.digg.se.

I två års tid har Myndigheten för digital förvaltning, Digg, arbetat för att ta över ansvaret för den digitala tjänsten SDK som utvecklats tillsammans med Inera AB. Det är ett uppdrag från regeringen som nått slutfasen, och nu har Digg tagit över för att ansvara för SDK i sin helhet. Nedan kan du ta del av aktuell information.

Ny webbplats: sdk.digg.se

I samband med att Digg tar över SDK har en ny webbplats lanserats. På sdk.digg.se finns all information som krävs för att ansluta till SDK. Webbplatsen riktar sig i första hand till de organisationer som vill veta mer om SDK och planerar att ansluta.

Migrering av organisationer som redan är anslutna till SDK avslutad

I slutet av mars flyttades de organisationer som redan anslutit till Inera över till Digg. Migreringen har varit lyckad och i nuläget är 38 kommuner, 10 regioner och 4 statliga myndigheter anslutna till SDK:s produktionsmiljö.

Öppnar för nyanslutningar till SDK

Det finns ett stort intresse av att ansluta till SDK. Inledningsvis kommer Digg att hantera de organisationer som redan är anslutna till någon av våra miljöer, men öppnar för nyanslutning den 2:a maj. Fram till dess uppmanar vi intresserade att ta del av informationen på vår webb sdk.digg.se där det finns mycket matnyttig information om allt man bör tänka på inför anslutning till SDK.

Stöd vid anslutning – forum, seminarier och workshops

Digg kommer att fortsätta erbjuda det stöd Inera har erbjudit vid anslutning när det gäller tillfällen till information och dialog. Vi kommer att bjuda in till forum, seminarier och workshops som stöd för de som står i begrepp att ansluta till SDK. Det kan till exempel handla om förberedelser inför anslutning, juridiska frågor eller informationssäkerhet. Håll koll på sdk.digg.se där vi kommer att publicera mer information om dessa tillfällen.

Fortsatt utveckling av SDK

Nu när SDK är i Diggs händer konstaterar vi att det finns saker att arbeta vidare med när det gäller förbättring av SDK. Vi kommer att finslipa på detaljerna kring anslutningsprocess, ramverk och regelverk. Även webbplatsen sdk.digg.se kommer att förfinas och kompletteras med mer information som underlättar ett anslutande till SDK.

Slutrapport - Uppdrag att tillhandhålla infrastruktur för säker digital kommunikation

I och med att Digg nu tagit över SDK i sin helhet är uppdraget från regeringen slutfört. Rapporten som markerar slutet på uppdraget att införa SDK hos Digg finns att läsa på Diggs webbplats för den som är intresserad.

Länk till rapport: Uppdrag att tillhandhålla infrastruktur för säker digital kommunikation Länk till annan webbplats. (digg.se)

Söker du mer information om Säker digital kommunikation?

På vår webbplats hittar du mer information om SDK och allt du behöver veta för att ansluta.

Länk till webbplats: sdk.digg.se

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: