Information om migeringen av SDK för anslutna organisationer

För de organisationer som anslutit till någon av SDK:s miljöer hos Inera väntar migrering när Digg tar över ansvaret för Säker digital kommunikation, SDK. Här får du mer information om vad som gäller för din organisation

Representerar du en organisation som är ansluten till SDK? Då har du säkert funderat på hur migreringen till Digg kommer att gå till. Scenariot varierar beroende på om du är en deltagarorganisation eller en leverantör av meddelandesystem, och påverkas också av i vilken del av anslutningsprocessen organisationen befinner sig.

Efter den 23 februari erbjuder Inera inte längre möjligheten att ansluta eller byta mellan miljöer. Var du är i anslutningsprocessen den 23 februari avgör därför vad som gäller under migreringen för din organisation.

Till vilken av dessa grupper hör din organisation?

  • Deltagarorganisation som anlitat en av Inera SDK-godkänd leverantör av Meddelandesystem
  • Deltagarorganisation med egenutvecklat meddelandesystem, eller meddelandesystem som inte är SDK-godkänt av Inera
  • Leverantör av meddelandesystem

Oavsett vilken av dessa grupper du tillhör finns mer information att få här: Information om migeringen av SDK för anslutna organisationer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: