Nya överenskommelser för dataakten och europeisk digital identitet

Nya preliminiära överenskommelser har tagits fram inom EU mellan rådets ordförandeskap och företrädare för Europaparlamentet. Vid förhandlingarna har experter från Digg medverkat.

Medlemmar från parlamentet, rådet och kommissionen vid avslutandet av eIDAS.

Inom EU har två nya överenskommelser tagits fram. En om en ny förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten). En om europeisk digital identitet (eID).

Dataakten

I den nya förordningen föreslås nya regler om vem som kan få åtkomst till och använda data som genererats i EU inom alla ekonomiska sektorer. De experter från Digg som medverkat vid förhandlingarna är Jeanna Thorslund, Mattias Ekhem och Eva-Maria Broberg.

Överenskommelsen klargör förordningens tillämpningsområde och gör det möjligt för användare av uppkopplade enheter, från smarta hushållsapparater till smarta industrimaskiner, att få tillgång till den data som genererats av dem. Det ger användarna tillgång till data som annars bara tillverkarna har tillgång till.

– Det har varit otroligt intressant att få arbeta med Dataakten som är en helt ny reglering om tillgång till data. Förhandlingarna har varit intensiva med högt tempo och det känns väldigt roligt att vi nu kan stänga akten efter bara tre månaders trilogförhandlingar, säger Jeanna Thorslund, jurist på Digg.

Från vänster: Commissioner M Thierry Breton, EP Rapporteur Ms Pilar Del Castillo och Ambassadeur M Torbjorn Haak.

Vad händer nu?

Nu ska överenskommelsen godkännas av rådet och Europaparlamentet. Efter juristlingvisternas granskning kommer den sedan att antas av båda institutionerna.

Läs mer om överenskommelsen och vad den innebär:

Dataakten: rådet och parlamentet når överenskommelse om skälig åtkomst till och användning av data - Consilium (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Europeisk digital identitet (eID)

I juni 2021 föreslog EU-kommissionen en omförhandling av det ramverk vi känner till som eIDAS för att utöka ramverket att även inkludera en europeisk digital identitet. I förslaget ingick att varje medlemsland ska införa en EU-identitet i form av en digital plånbok.

Nu har företrädare för Europaparlamentet och rådets ordförandeskap slutit en preliminär överenskommelse om ett nytt ramverk för en europeisk digital identitet. Vid förhandlingarna medverkade Anneli Hagdahl och Lotta Hämäläinen från Digg.

Det svenska förhandlingsteamet. Från vänster: David Källström, Ulric Pershagen, Lotta Hämäläinen, Anna Amundberg, Ylva Wide och Anneli Hagdahl.

– eIDAS är en komplicerad förordning med många tekniska detaljer och i förhandlingarna mellan parlamentet och rådet stod vi stundtals långt ifrån varandra. Under denna sista politiska förhandlingsnatt lossnade det ordentligt. Resultatet är en politisk överenskommelse om de 10 frågor som stod på agendan plus en till som lades till när vi hade flow i förhandlingen, säger Lotta Hämäläinen, enhetschef för identitet och auktorisation på Digg.

Vad händer nu?

Det tekniska arbetet kommer att fortsätta för att slutföra lagtexten i enlighet med överenskommelsen. När texten slutgranskats kommer den att presenteras för medlemsstaternas företrädare (Coreper) för godkännande.

Läs mer om överenskommelsen och vad den innebär:

Rådet och parlamentet når en överenskommelse om en europeisk digital identitet (e-identifiering) - Consilium (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: