Uppdrag att lämna förslag för den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för gränsöverskridande utbyte av bevis

Regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att analysera och lämna förslag på åtgärder som behöver vidtas med anledning av den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för gränsöverskridande utbyte av bevis.

Digg ska också analysera och redovisa vilka kostnader som kan uppstå för den tekniska anslutningen i Sverige, utifrån principen att förvaltningsgemensamma lösningar bör nyttjas i så stor utsträckning som möjligt, samt lämna förslag på finansiering.

Viktiga datum

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 oktober 2024.

Dokument och länkar

Uppdrag till Myndigheten för digital förvaltning att lämna förslag Pdf, 754.2 kB.
för den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för Pdf, 754.2 kB.
gränsöverskridande utbyte av bevis (pdf, 755kb) Pdf, 754.2 kB.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: