Underlag till Sveriges nationella färdplan

Myndigheten ska lämna underlag till justering av Sveriges nationella färdplan utifrån den beskrivning som ges i artikel 7 i Europaparlamentet och rådets beslut (EU) 2022/2481 den 14 december 2022 om inrättande av policyprogrammet för det digitala decenniet 2030.

Vid framtagandet av underlaget ska myndigheten samverka med Post- och telestyrelsen och andra berörda aktörer. Vid framtagandet av underlaget ska även kommunala och regionala perspektiv beaktas.

Viktiga datum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 april 2025 till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Dokument och länkar

Regleringsbrev 2024 (esv.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: