Strategiska prioriteringar för digitaliseringspolitiken 2025–2030

Myndigheten ska med utgångspunkt i en övergripande analys av samhällets digitalisering i den offentliga förvaltningen och samhället i övrigt lämna underlag för regeringens strategiska prioriteringar för digitaliseringspolitiken 2025–2030.

Vid framtagandet av underlaget ska myndigheten samverka med berörda aktörer.

Viktiga datum

Uppdraget ska delredovisas senast den 1 mars 2024 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) och slutredovisas den 31 oktober 2024.

Dokument och länkar

Regleringsbrev 2024 (esv.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: