Stärka och påskynda förenklingsarbetet

Myndigheten ska stärka och påskynda förenklingsarbetet för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader samt förbättra sitt bemötande och sin service gentemot företagen.

Förenklingsarbetet ska vara en integrerad del av myndighetens arbete och verksamhetsplanering. Myndigheten ska därför säkerställa att företagsperspektivet beaktas i myndighetens arbete, med utgångspunkt i företagens förutsättningar och behov i syfte att förenkla för företag. Myndigheten ska redovisa vilka förenklingsåtgärder för företag som myndigheten har vidtagit och planerar, vilka hinder och möjligheter som finns i myndighetens förenklingsarbete, samt vilka effekter som vidtagna och planerade förenklingsåtgärder bedöms få för företag.

Viktiga datum

Uppdraget redovisas i Diggs årsredovisning för 2024.

Dokument och länkar

Regleringsbrev 2024 (esv.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: