Informationssäkerhet

Myndigheten ska på en övergripande nivå redogöra för hur myndigheten har arbetat för att förvalta och utveckla sin informationssäkerhet samt vilka metodstöd och verktyg som har använts i detta arbete, exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verktyg Infosäkkollen.

Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas för att minska eventuella identifierade risker med anledning av myndighetens arbete på området.

Viktiga datum

Uppdraget redovisas i Diggs årsredovisning för 2024.

Dokument och länkar

Regleringsbrev 2024 (esv.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: