Förordningen om gemensam digital ingång

Myndigheten ska vara nationell gemensam kontaktpunkt för tekniskt stöd för att säkerställa drift och underhåll av de relevanta komponenter i det tekniska systemet enligt artikel 21 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1463 av den 5 augusti 2022 om fastställande av tekniska och operativa specifikationer för det tekniska systemet för gränsöverskridande automatiskt utbyte av bevis och tillämpning av engångsprincipen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724.

Viktiga datum

Uppdraget redovisas i Diggs årsredovisning för 2024.

Dokument och länkar

Regleringsbrev 2024 (esv.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: