Drift av de svenska förbindelsepunkterna (noderna) och tillhörande infrastruktur

Myndigheten ska ingå en överenskommelse med Vetenskapsrådet om it-driften av de svenska förbindelsepunkterna (noderna) för gränsöverskridande elektronisk identifiering och tillhörande infrastruktur för tiden fram t.o.m. den 31 december 2025.

Överenskommelsen ska bl.a. innehålla villkoren för den ersättning som myndigheten ska betala till Vetenskapsrådet. Myndigheten ska även utreda förutsättningarna för den fortsatta it-driften för tiden efter överenskommelsens upphörande.

Viktiga datum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2025 till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Dokument och länkar

Regleringsbrev 2024 (esv.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: