Uppdrag att ansvara för genomförandet av Open Data Charters stadga

Regeringen har gett Digg i uppdrag att ansvara för genomförandet av den internationella organisationen Open Data Charters (ODC) stadga med principer för tillgängliggörande av data.

I uppdraget ingår att vara kontaktpunkt gentemot organisationen liksom att ansvara för uppföljningen av genomförandet av stadgarna. I uppdraget ingår även att främja tillgången av öppna data som kan bidra till insyn och delaktighet i offentlig förvaltning, särskilt offentliga inköpsdata. Digg ska när uppdraget utförs beakta den svenska handlingsplanen för Open Governmental Partnership 2023–2025.

Viktiga datum

Digg ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 2 maj 2025.

Dokument och länkar

Uppdrag att ansvara för genomförandet av ODC stadga (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: