Uppdrag att ta fram en eller flera digitala plånböcker inom ramen för EU:s storskaliga pilotprojekt

Regeringen ger Digg i uppdrag att delta i relevanta utlysningar för deltagande i EU:s storskaliga pilotprojekt (Large Scale Pilots; EUDI) inom ramen för programmet för det digitala Europa och pröva möjligheterna att utfärda en eller flera digitala identitetsplånböcker.

Viktiga datum

Digg ska redovisa uppdraget löpande till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) och slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2025

Dokument och länkar

Uppdragsbeskrivning (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: