Uppdrag att ansvara för samordning av programmet för ett digitalt Europa

Regeringen har gett DIGG i uppdrag att ansvara för samordningen av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027.

Uppdraget innebär att DIGG ska

  • vara nationellt kontaktorgan för programmet,
  • främja och analysera det svenska deltagandet i programmet, samt
  • samordna det nationella informations- och rådgivningsarbetet om programmet.

Viktiga datum

DIGG ska redovisa ett förslag till utformning av en långsiktig samverkansstruktur till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 juli 2021.

Dokument och länkar

Publicerad: