Uppdrag att ansvara för samordning av programmet för ett digitalt Europa

Regeringen har gett Digg i uppdrag att ansvara för samordningen av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027.

Uppdraget innebär att Digg ska

  • vara nationellt kontaktorgan för programmet,
  • främja och analysera det svenska deltagandet i programmet, samt
  • samordna det nationella informations- och rådgivningsarbetet om programmet.

Viktiga datum

Digg ska redovisa ett förslag till utformning av en långsiktig samverkansstruktur till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 juli 2021.

Dokument och länkar

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: