Skapa automationsvänliga regelverk

Denna vägledning ger dig som offentlig aktör stöd och rekommendationer i hur du skapar regelverk som är anpassade efter hur en dator fungerar. Detta för att enklare kunna låta en maskin eller en teknik att utföra ett arbetsmoment.